College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (dikwijls het college van B&W genoemd) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Zundert. Het college kan worden vergeleken met een gemeentelijke regering, met dit verschil dat de wethouders niet worden benoemd maar door de leden van de gemeenteraad worden gekozen. De positie van de burgemeester is overigens anders dan die van de wethouders; hij of zij wordt namelijk op voordracht van de gemeenteraad door de Koning benoemd.

College september 2016

 • Foto is gemaakt door Fotografie René Hoppenbrouwers


  Rinie van Tilburg M.J.C.M (Rinie) van Tilburg (CDA)
  Tijdelijk vervanger van drs. J.M. (Jan) Aarts MPM vanaf 23 mei 2017
   

L.C. (Leny) Poppe-de Looff

L.C. Poppe-de Looff
contactgegevens en taken L.C. (Leny) Poppe-de Looff
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer076-599 57 40
E-mailadresburgemeester@zundert.nl
Taken

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie bestuur en beleid
 • Coördinatie bestuurlijke vernieuwing
 • Integrale handhaving
 • Algemene juridische zaken en juridische kwaliteitszorg
 • Intergemeentelijke en internationale samenwerking & jumelage
 • Regionaal Archief West-Brabant
 • Communicatie en voorlichting
 • Informatiebeleid en automatisering
 • Coördinatie wijk- en buurtgericht werken (burgerparticipatie)
 • Burgerzaken
 • Straatnamen

Vervanger

Wethouder J.M. Aarts

(bezoldigde/onbezoldigde) Nevenfuncties 

Drs. J.M. (Jan) Aarts MPM

J.M. Aarts MPM
contactgegevens en taken Drs. J.M. (Jan) Aarts MPM
FunctieWethouder
Telefoonnummer076-599 57 01
E-mailadresj.aarts@zundert.nl
Taken

Eerste loco-burgemeester

Portefeuille

Maatschappij

 • Zorg & Welzijn
 • Werk & Inkomen
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs
 • Jeugd- en Jongerenbeleid
 • Sport
 • Integratie arbeidsmigranten
 • Kleinschalig collectief vervoer
 • Cultuur en monumenten

Projecten

 • Decentralisatie Sociaal Domein (Jeugdzorg, Participatie, Wmo)
 • IKC Rijsbergen

Vervanger

Wethouder Jan Aarts wordt vanaf 23 mei 2017 tijdelijk vervangen door wethouder Rinie van Tilburg.

(Onbezoldigde) nevenfuncties

Politieke partijCDA

P.G.H.N. (Piet) Utens

P.G.H.N. Utens
contactgegevens en taken P.G.H.N. (Piet) Utens
FunctieWethouder
Telefoonnummer076-599 57 16
E-mailadresp.utens@zundert.nl
Taken

Tweede loco-burgemeester

Portefeuille

Economie

 • Economische zaken
 • Toerisme en Recreatie
 • Concernfinanciën, inclusief grondbedrijf
 • Personeel en organisatie
 • Bedrijfsvoering/Gemeentelijke dienstverlening
 • Gemeentelijke eigendommen (incl. beleid huisvesting gemeenschapshuizen)
 • Milieu
 • Afval

Projecten

 • Business Centrum Treeport
 • Centrumplan Molenstraat Zundert

Vervanger

Wethouder J.C.M. de Beer

(Onbezoldigde) nevenfuncties

Politieke partijVVD

J.C.M. (Johan) de Beer

J.C.M. de Beer
contactgegevens en taken J.C.M. (Johan) de Beer
FunctieWethouder
Telefoonnummer076-599 57 16
E-mailadresJ.de.Beer@zundert.nl
Taken

Derde loco-burgemeester

Portefeuille

Ruimtelijke ontwikkeling & Beheer

 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Openbare werken
 • Verkeer en (openbaar) vervoer
 • Waterwethouder

Projecten

Vervanger

Wethouder P.G.H.N. Utens

(Onbezoldigde) nevenfuncties

Politieke partijDorpsbelangen (DB)

Drs. A.W.A.M. (Guus) Broos

A.W.A.M. Broos
contactgegevens en taken Drs. A.W.A.M. (Guus) Broos
FunctieGemeentesecretaris / Algemeen Directeur
Telefoonnummer076-599 57 02
E-mailadresg.broos@zundert.nl

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie