College van B&W

College van B&W april 2013Het college van burgemeester en wethouders (dikwijls het college van B&W genoemd) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Zundert. Het college kan worden vergeleken met een gemeentelijke regering, met dit verschil dat de wethouders niet worden benoemd maar door de leden van de gemeenteraad worden gekozen. De positie van de burgemeester is overigens anders dan die van de wethouders; hij of zij wordt namelijk op voordracht van de gemeenteraad door de Koningin benoemd.

 

L.C. (Leny) Poppe-de Looff

L.C. Poppe-de Looff
contactgegevens en taken L.C. (Leny) Poppe-de Looff
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer5995740
E-mail adresburgemeester@zundert.nl
Taken

Portefeuille

  • Openbare orde en veiligheid
  • Coördinatie bestuur en beleid 
  • Integrale handhaving 
  • Algemene juridische zaken en juridische kwaliteitszorg
  • Intergemeentelijke en internationale samenwerking & jumelage
  • Regionaal Archief West-Brabant
  • Communicatie en voorlichting
  • Informatiebeleid en automatisering
  • Coördinatie wijk- en buurtgericht werken (burgerparticipatie)
  • Burgerzaken
  • Straatnamen

 

Vervanger

Wethouder M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf

 

(bezoldigde/onbezoldigde) Nevenfuncties 

M.H.M.R. (Marjon) de Hoon-Veelenturf

M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf
contactgegevens en taken M.H.M.R. (Marjon) de Hoon-Veelenturf
FunctieWethouder
Telefoonnummer5995716
E-mail adresm.dhoon.veelenturf@zundert.nl
Taken

Eerste loco-burgemeesterPortefeuille

Maatschappij & Dienstverlening

  • Zorg & Welzijn
  • Volksgezondheid
  • Onderwijs
  • Jeugd- en Jongerenbeleid
  • Sport
  • Uitvoeren accommodatiebeleid
  • Integratie arbeidsmigranten
  • Kleinschalig collectief vervoer
  • Toerisme, recreatie, cultuur en monumenten

Projecten

  • Decentralisatie Jeugdzorg
  • Decentralisatie AWBZ
  • Mfa Achtmaal
  • IKC Rijsbergen

 

Vervanger

Burgemeester L.C. Poppe-de Looff

 

(Onbezoldigde) nevenfuncties

 

Politieke partijCDA

J.C.M. (Johan) de Beer

J.C.M. de Beer
contactgegevens en taken J.C.M. (Johan) de Beer
FunctieWethouder
Telefoonnummer5995716
E-mail adresJ.de.Beer@zundert.nl
Taken

Tweede loco-burgemeester

 

Portefeuille

Ruimtelijke ontwikkeling & Beheer

  • Ruimtelijke ordening
  • Volkshuisvesting
  • Huisvesting arbeidsmigranten
  • Openbare werken 
  • Verkeer en (openbaar) vervoer
  • Waterwethouder 

Projecten

 

Vervanger

Wethouder P.G.H.N. Utens

 

(Onbezoldigde) nevenfuncties

 

Politieke partijDorpsbelangen (DB)

P.G.H.N. (Piet) Utens

P.G.H.N. Utens
contactgegevens en taken P.G.H.N. (Piet) Utens
FunctieWethouder
Telefoonnummer076-5995716
E-mail adresp.utens@zundert.nl
Taken

Derde loco-burgemeester

 

Portefeuille

Economie

  • Werk & Inkomen
  • Economische zaken 
  • Concernfinanciën, inclusief grondbedrijf 
  • Personeel en organisatie
  • Bedrijfsvoering/Gemeentelijke dienstverlening
  • Gemeentelijke eigendommen 
  • Milieu
  • Afval (m.i.v. 1-8-2014)

Projecten

  • Treeport en Business Centrum Treeport 
  • Invoering participatiewet
  • Uitbreiding Milieustraat en verplaatsing gemeentewerf

 

Vervanger

Wethouder J.C.M. de Beer

  

(Onbezoldigde) nevenfuncties

 

Politieke partijVVD

ing. F.J.J. (Frank) Priem

F.J.J. Priem
contactgegevens en taken ing. F.J.J. (Frank) Priem
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer5995740
E-mail adresf.priem@zundert.nl
Taken

Directeur ambtelijke organisatie.    

 

  

 

 

 

 

 

tekst

 

Logo Buurtpreventie