Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie Zundert

Taken van een rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Zundert doet onderzoek naar het bestuur en beleid van de gemeente. Dat kan dan gaan om onderzoek naar de specifieke uitwerking van bepaald beleid, maar ook naar de manier waarop bijvoorbeeld de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders functioneren. 
De rekenkamercommissie heeft bij al haar onderzoek oog voor de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. Welke resultaten bereikt de gemeente met haar beleid, hoe doet zij dat en tegen welke prijs? De rekenkamercommissie draagt bovendien oplossingen voor verbetering aan. 

Inwoners kunnen onderwerpen doorgeven

De rekenkamercommissie bepaalt zelf welk onderzoek ze wil doen, maar vraagt daarbij de gemeenteraad om suggesties. Ook inwoners van de gemeente Zundert kunnen suggesties doen. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met dhr. Marco Schuurmans, ambtelijk secretaris van de Rekenkamercommissie Zundert (m.schuurmans@zundert.nl). Wel dient het onderwerpen te betreffen die het individueel belang overstijgen. Het moeten onderwerpen zijn die voor de hele gemeente of een groot deel daarvan van belang zijn.

Wie zit er in de rekenkamercommissie?

Sinds december 2013 bestaat de Rekenkamercommissie Zundert uit: een onafhankelijke voorzitter, 4 raadsleden en een ambtelijk secretaris. Dat zijn:

 • Julien van Ostaaijen (voorzitter)  
 • Piet Daamen
 • Floor Vreijsen
 • André Gulden  
 • Rien van de Sande 
 • Marco Schuurmans (secretaris) 

Onderzoek 2017

De Rekenkamercommissie buigt zich momenteel over een nieuw onderwerp van onderzoek met bijbehorende onderzoeksvragen. Dit nieuwe onderzoek zal in de loop van 2017 aanvangen.

​Meer informatie over de Rekenkamercommissie Zundert:

dhr. Marco Schuurmans, ambtelijk secretaris van de Rekenkamercommissie Zundert
m.schuurmans@zundert.nl 
076-599 56 23 of 06-14 63 38 54.

Logo Rekenkamercommissie Zundert

 • Onderzoek naar mogelijke toekomstscenario's voor de Zundertse sportaccommodaties 

  (10-04-2017) Lees verder
 • Presentatie Wmo-onderzoek Rekenkamercommissie Zundert

  (13-07-2016) Lees verder
 • Grootste groep inwoners tevreden over Wmo; aanzienlijke minderheid wil verbetering

  (06-07-2016) Lees verder
 • Rekenkamer Zundert dankt inwoners

  (15-04-2016) Lees verder
 • Rekenkameronderzoek naar lokale zorg Zundert

  (09-03-2016) Lees verder

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie