Online formulieren

De gemeente Zundert vraagt burgers, verenigingen, instellingen en bedrijven regelmatig een formulier in te vullen. U hoeft het formulier niet altijd meer op te komen halen bij het gemeentehuis. Hieronder kunt u een keuze maken uit de formulieren welke online beschikbaar zijn.

Door te klikken op het door u gewenste formulier kunt u dit direct invullen en verzenden. Soms zult u het ingevulde formulier echter zelf moeten uitprinten. Vervolgens dient u dan het uitgeprinte formulier, eventueel met de gevraagde bijlage(n), op te sturen naar de gemeente. De laatste mogelijkheid bestaat uit het downloaden van een gewenst formulier. 

Gemeentelijke belastingen 

Alle formulieren met betrekking tot gemeentelijke belastingen kunt u vinden op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Inspraakreactieformulieren

Meting Cultuurtraject

Overige formulieren

Verzoek tot geheimhouding

Verzoek tot het toezenden van formulieren

Digitale Balie