Welkom op de subsite van de drie decentralisaties

Op 1 januari 2015 gaat er van alles veranderen. Flink wat taken op het gebied van jeugdhulp, langdurige zorg en werk gaan naar gemeenten. Nu liggen deze taken nog bij het Rijk, de provincie en zorgverzekeraars. Het zijn de sociale voorzieningen die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd om kwetsbare mensen in onze samenleving te ondersteunen. We noemen de veranderingen de decentralisaties in het sociaal domein. Omdat het er drie zijn, korten we het af naar ‘de 3D’s’.

Korte uitleg van de 3D’s (filmpje)

Welke taken krijgt de gemeente er dan bij?

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van de kwetsbaarste groepen in de samenleving. Gemeenten krijgen er de volgende taken bij:

  • Ondersteuning voor mensen die dit nodig hebben vanwege een beperking, ouderdom of een chronische ziekte (Wmo)
  • Zorg voor de jeugd
  • Inkomensondersteuning en ondersteuning bij het zoeken van werk (Participatie)

Waarom gaan de taken naar gemeenten?

Dat werkt beter voor het gezin én geeft minder kosten voor de samenleving. Straks komt er één persoon die samen met het gezin bekijkt welke begeleiding en ondersteuning voor het hele gezin nodig is. Nu wordt dit vanuit verschillende kanten georganiseerd en gefinancierd: vanuit het Rijk, de provincie, zorgverzekeraars of de gemeente. Door alle taken bij de gemeente te leggen, kunnen verschillende problemen binnen één gezin in één keer aangepakt worden. U heeft dus met minder mensen en met minder regels te maken wanneer u ondersteuning nodig heeft.

Wat betekent dat voor u?

Doel van de sociale voorzieningen is dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat blijft hetzelfde. De kern van de verandering is: uitgaan van wat er wél kan en niet meer van wat er niet kan. We bieden de ondersteuning en zorg die past bij uw situatie. Daarbij stellen we altijd de vraag: wat kunt u zelf en wat kunt u in uw eigen netwerk organiseren? Door deze verandering houden we zorg en ondersteuning betaalbaar.

En wat als u al zorg of ondersteuning krijg?

Voor iedereen die nu zorg of ondersteuning krijgt, maken we samen met de zorg- en welzijnsorganisaties afspraken over het voortzetten van de zorg in 2015. Zo weten we zeker dat voor, tijdens en na de overgang iedereen juiste en goede zorg krijgt. Maar in de loop van 2015 kan er in uw specifieke situatie wel wat veranderen. Daarover wordt u ruim op tijd persoonlijk geïnformeerd.

Waar moet u zijn voor ondersteuning of zorg?

We vinden het belangrijk dat u eerst kijkt naar wat u zelf kunt oplossen of waar familie, vrienden, buren en vrijwilligers u bij kunnen helpen. Lukt dat om wat voor reden dan ook niet, dan kunt u op de website www.regelhulp.nl ontdekken waar u in onze gemeente kunt aankloppen met uw vraag naar ondersteuning of zorg.

U wilt graag meer informatie

Op de volgende websites kunt u nog meer informatie vinden:

U heeft nog andere vragen

Zie: 'Veelgestelde vragen’.
 

3 decentralisaties

Drie decentralisaties