Langdurige zorg - Wmo

Vanaf 2015 gaan er zaken veranderen in de ondersteuning van mensen bij het dagelijks leven. Taken die nu nog bij de landelijke overheid horen, gaan vanaf 1 januari naar gemeentes. Goede ondersteuning bieden die bij u past: dat is het streven van de gemeente bij de veranderingen in de zorg. Het gaat om oplossingen die kunnen verschillen van mens tot mens. De gemeente kijkt naar wat iemand zelf kan regelen en waar familie of bekenden bij kunnen helpen. Als daarbij nog ondersteuning nodig is, dan gaat de gemeente op zoek naar een passende oplossing.

Wat gaat er veranderen?

De belangrijkste verandering is dat de AWBZ verdwijnt. Daardoor is het mogelijk meer maatwerk te bieden. Dat betekent dat de zorg en ondersteuning die u krijgt, past bij uw behoeften en hoe u wilt leven. En dat de procedures eenvoudig zijn. Vanaf 1 januari 2015 is de verdeling daarom zo:

  • Gemeenten: ondersteuning aan huis

Mensen die thuis ondersteuning nodig hebben, vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat wordt een taak van de gemeente. De gemeente biedt dan ondersteuning, hulpmiddelen en woningaanpassingen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Of activiteiten voor een zinvolle invulling van uw dag. Ook beschermd wonen (ggz) is dan een taak van de gemeente.

  • Zorgverzekeraars: medische zorg aan huis

Als er medische zorg nodig is, dan regelt de zorgverzekeraar de verpleging en verzorging thuis. Dit valt straks onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

  • Rijksoverheid: langdurige, zware zorg

Mensen die heel veel zorg nodig hebben kunnen terecht in een zorginstelling. Dat zijn bijvoorbeeld zwaar demente ouderen of mensen met een ernstige beperking of een ernstige psychische stoornis. Deze zorg komt dan uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Waarom werkt dit beter?

Het systeem van langdurige zorg in Nederland is bijna 50 jaar geleden bedacht. In de tussentijd zijn de verwachtingen van mensen over langdurige zorg veranderd. We vinden het nu veel belangrijker om te kijken naar wat je wél kan, zelf of met hulp van mensen om je heen. Zo krijgt u alleen die ondersteuning die u echt nodig heeft. Want de langdurige zorg is vooral bedoeld voor mensen die het niet zelf kunnen regelen. Voor deze kwetsbare mensen blijft de zorg zo toegankelijk en betaalbaar. 

Wat betekent dat voor u?

De gemeente zorgt straks voor professionele ondersteuning aan huis. Deze is aanvullend op de hulp van mantelzorgers, vrijwilligers, buren, kennissen vrienden en familie. We kijken verder dan uw  eerste ondersteuningsvraag. We zoeken namelijk naar oplossingen die passen bij alles wat er speelt in uw leven. En we helpen u op weg om zelf voor oplossingen te zorgen. Dit doen we door het gesprek met u aan te gaan. Dat heet het keukentafelgesprek. Krijgt u nu al begeleiding of dagbesteding? Dan verandert er voorlopig niets. We zien 2015 namelijk als overgangsjaar. In de loop van 2015 nemen we contact met u op en bekijken we samen uw specifieke situatie. 

Waar moet u zijn voor ondersteuning of zorg?

Als u  een vraag heeft op over ondersteuning of zorg, dan kunt u op de website www.regelhulp.nl kijken om te ontdekken waar in onze gemeente u kunt aankloppen met uw vraag. Vindt u het antwoord op uw vragen niet? Neem dan contact met ons op via 076-599 56 00.

U heeft nog andere vragen

Zie: ‘Veelgestelde vragen’.

Drie decentralisaties