Ombudsman Sociaal Domein

Op advies van de Participatieraad heeft het college van de gemeente Zundert sinds maart 2016 in de persoon van de heer Nolet een ombudsman. De ombudsfunctie is gerealiseerd voor het hele Sociale Domein (Zorg, Jeugd en Werk).

De onafhankelijke ombudsfunctie moet er aan bijdragen dat inwoners niet tussen wal en schip vallen bij de grote veranderingen die op dit moment spelen op het gebied van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet. De ombudsman bemiddelt tussen de cliĆ«nten, de gemeente en uitvoerende organisaties als er onduidelijkheid bestaat over de toepassing van de nieuwe regels.

Daarnaast zorgt de ombudsfunctie dat het bestuur en de politiek verantwoordelijken inzicht hebben in de uitvoering van het werk en de knelpunten in het Sociale Domein zodat zij kunnen bijsturen waar dat nodig is.

Op 24 maart 2016 is dr. Nolet officieel benoemd tot Ombudsman in het Sociale Domein. 

Hij is bereikbaar via e-mail ombudsman@zundert.nl of telefonisch 076-599 56 00.

Ombudsman Sociaal Domein dr. I. Nolet

Drie decentralisaties