Overlegtafel Huishoudelijke ondersteuning

Aanbesteding Huishoudelijke ondersteuning
 

Aanbesteding afgerond, contracten 2016 getekend

 

Wat vooraf ging:

DOCUMENTEN EN AGENDA'S KUNT U VINDEN ONDERAAN DEZE PAGINA!

De gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert hebben besloten om gezamenlijk bestuurlijk aan te besteden om de Huishoudelijke ondersteuning opnieuw in te kopen. De gemeenten stellen in overleg met de huidige zorgaanbieders in meerdere overlegtafels een nieuwe overeenkomst op.

Alle zorgaanbieders die in 2016 in de gemeenten Huishoudelijke ondersteuning willen leveren en zich aan de bepalingen in de overeenkomst houden, kunnen deze vervolgens tekenen. Hieronder vindt u uitleg over deze bestuurlijke aanbesteding.

Fysieke overlegtafel

De gemeenten nodigen de huidige aanbieders uit voor fysieke overlegtafels. Voor deelname aan deze fysieke overlegtafel dienen de huidige aanbieders eerst het convenant getekend te retourneren. Vervolgens gaan zij gezamenlijk in overleg voor invulling van de overeenkomst Huishoudelijke ondersteuning. Nadat de overeenkomst opgesteld is, hebben de aanbieders de mogelijkheid de overeenkomst te ondertekenen.

Digitale overlegtafel

De digitale overlegtafel wordt beschouwd als een instrument om partijen die niet actief deelnemen via de fysieke overlegtafel toch geïnformeerd te houden. Tevens biedt het de gelegenheid om met suggesties te komen voor de inhoudelijke discussies in de fysieke overlegtafels.

Ook als u niet bent uitgenodigd voor de fysieke overlegtafel, kunt u meepraten en suggesties doen.

Voor deelname aan de digitale overlegtafel dient eerst het convenant getekend te worden. In het convenant worden de spelregels van het inkooptraject vastgelegd.

Indien u het convenant wilt tekenen kunt u dit doorgeven via het e-mailadres huishoudelijkeondersteuning@gmail.com.

Onderaan deze pagina, bij documenten, kunt u alle stukken raadplegen. Op deze wijze willen de gemeenten de inkoop van Huishoudelijke ondersteuning een open en transparante vorm geven.

Contract

Uiterlijk 1 oktober 2015 zijn er nieuwe overeenkomsten opgesteld en afspraken gemaakt over het vervolgtraject met daaraan gekoppeld de implementatie.

Contact

Voor vragen omtrent deze aanbesteding kunt u een email sturen naar huishoudelijkeondersteuning@gmail.com.

Documenten

Drie decentralisaties