Overlegtafel Maatwerkvoorziening Begeleiding

DOCUMENTEN EN AGENDA'S KUNT U VINDEN ONDERAAN DEZE PAGINA

De gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert hebben besloten om relationeel bestuurlijk aan te besteden om Maatwerkvoorziening Begeleiding opnieuw in te kopen. De gemeenten stellen in overleg met huidige zorgaanbieders in meerdere overlegtafels een nieuwe overeenkomst op.
Alle zorgaanbieders die in 2017 in de gemeenten Maatwerkvoorziening Begeleiding willen leveren en aan de bepalingen in de overeenkomst voldoen, kunnen deze vervolgens tekenen. Hieronder vindt u uitleg over deze bestuurlijke aanbesteding.

Fysieke overlegtafel

De gemeenten nodigen een selectie huidige aanbieders uit voor fysieke overlegtafels. Zij gaan gezamenlijk in overleg voor de invulling van de overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding. Nadat de overeenkomst opgesteld is, hebben de aanbieders de mogelijkheid de overeenkomst te ondertekenen.

Digitale overlegtafel

De digitale overlegtafel wordt beschouwd als een instrument om partijen die niet actief deelnemen aan de fysieke overlegtafel toch geïnformeerd te houden. Tevens biedt het de gelegenheid om met suggesties te komen voor de inhoudelijke discussies in de fysieke overlegtafels.
Ook als u niet bent uitgenodigd voor de fysieke overlegtafel, kunt u meepraten en suggesties doen via de digitale overlegtafel.

Tot 6 juli 2016 hadden alle gecontracteerde aanbieders de gelegenheid om te reageren op de voorgestelde nieuwe categorieën voor het nieuwe contract Maatwerkvoorziening Begeleiding.

Contract

De concept overeenkomst Maatwerkvoorziening begeleiding 2017 is te vinden in het afgeschermde gedeelte van deze website onder de kop 'Documenten Maatwerkvoorziening Begeleiding'.

Het document met de zes concept categorieën is eveneens te vinden via het afgeschermde gedeelte. Het wachtwoord is reeds toegezonden naar de gecontracteerde aanbieders en alleen door geïnteresseerde aanbieders op te vragen via het mailadres inkoopcontract2017@gmail.com

Reacties en vragen op de concept overeenkomst kunt u sturen naar de werkgroep Inkoop 2017 via het mailadres inkoopcontract2017@gmail.com.
Alleen vragen en opmerkingen ingevuld in het format worden in behandeling genomen, het format is eveneens te vinden in het afgeschermde gedeelte. 

Documenten

Gecontracteerde aanbieders 1 januari 2017 D6 gemeenten

Verslagen en agenda's

Verslag Overlegtafel 8 september 2016
Agenda fysieke Overlegtafel 8 september 2016
Verslag Overlegtafel 14 juli 2016
Agenda fysieke Overlegtafel 14 juli 2016
Verslag Overlegtafel 30 juni 2016
Agenda fysieke Overlegtafel 30 juni 2016
Verslag  Overlegtafel 2 juni 2016

Verslag Thematafel Vervoer - Maatwerkvoorziening Begeleiding - 9 juni 2016
Verslag Thematafel Vervoer - Maatwerkvoorziening Begeleiding - 14 april 2016 


Via de hieronderstaande link "Archief" kunt u alles terugvinden met betrekking tot de Overleg- en Thematafels 2014 en 2015 (verslagen, documenten, presentaties etc.).

Archief
Drie decentralisaties