Participatiewet algemeen

Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Onderdeel daarvan is werken in een reguliere baan. De gemeente Zundert en werkgevers in onze gemeente werken daarom nauw samen om mensen aan een baan te helpen. Maar er zijn ook mensen die geen werk hebben. Iedereen die werkloos is, maar wel (gedeeltelijk) in staat is om te werken én een inkomen nodig heeft, wordt vanaf 1 januari 2015 onder één regeling gebracht: de Participatiewet. Zo kan de gemeente iedereen helpen bij het vinden van werk, als dat nodig is. En zo komen er zo veel mogelijk mensen in een gewone baan terecht.

 

Wat gaat er veranderen?

De gemeente wordt vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor begeleiding van alle mensen die onder de participatiewet vallen en moeite hebben met het vinden van werk. Onder de participatiewet vallen alle inwoners met een bijstandsuitkering (Wwb) en mensen met een arbeidsbeperking die nog wel (gedeeltelijk) kunnen werken.  Tegelijkertijd moeten we flink bezuinigen. We moeten daarom keuzes maken in ondersteuning en begeleiding van al deze werkzoekenden. Er zullen straks geen nieuwe mensen worden toegelaten tot de Sociale Werkvoorziening of de Wajong. Maar voor iedereen die nu al in de Sociale Werkvoorziening werkt of een Wajong-uitkering heeft, blijven deze voorzieningen gewoon bestaan.

 

Wat betekent dit voor u?

Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar werk? Of wilt u een uitkering aanvragen? En valt u onder de participatiewet? Dan kunt u vanaf 2015 terecht bij de gemeente. Samen kijken we vervolgens naar uw capaciteiten en mogelijkheden en gaan op zoek naar een geschikte baan bij een werkgever in de gemeente of in de regio.

 

Werkt u nu bij de sociale werkvoorziening, dan verandert er niks. Er komen alleen geen nieuwe mensen bij. Heeft u nu een Wajong uitkering, dan blijft u die via het UWV ontvangen.

  • Ontvangt u nu een bijstandsuitkering (Wwb)?  Dan hoeft u niets te doen. Zodra er iets verandert uw situatie ontvangt u daarover persoonlijk bericht.
  • Ontvangt u voor 1 januari 2015 al een Wajong-uitkering? U blijft dan bij het UWV en valt straks niet onder de Participatiewet. Als er iets verandert in uw situatie ontvangt u daarover persoonlijk bericht van het UWV.
  • Werkt u bij een SW-bedrijf? U blijft dan bij het SW-bedrijf en valt straks niet onder de Participatiewet. Als er iets verandert in uw situatie, ontvangt u daarover persoonlijk bericht van uw SW-bedrijf.
  • Wilt u na 1 januari 2015 een uitkering aanvragen of heeft u hulp nodig bij het vinden van werk? U kunt dan contact opnemen met de gemeente. Het maakt dan niet uit of u een beperking heeft of niet.

 

Waar moet u zijn voor een uitkering of voor hulp bij het vinden van werk?

Neem contact op met het Werkplein Hart van West-Brabant io (Werkplein regio Etten-Leur en Werkplein Roosendaal), Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur:

www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl
 

U heeft nog vragen

Zie: 'Veelgestelde vragen'

 

Meer informatie over werk en inkomen vindt u ook bij Inwoner/Beleidsterreinen/Werk en inkomen

Drie decentralisaties