Resultaatovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding

DOCUMENTEN KUNT U VINDEN ONDERAAN DEZE PAGINA

Overeenkomst

De gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert hebben  de Maatwerkvoorziening Begeleiding relationeel bestuurlijk aanbesteed. In overleg met zorgaanbieders is in meerdere overlegtafels een nieuwe overeenkomst opgesteld.

De resultaatovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding heeft een looptijd van vijf jaar (van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021).

Nieuwe  aanbieders

Nieuwe aanbieders kunnen het gehele jaar hun interesse voor deelname aan de overeenkomst kenbaar maken. Uiterlijk 1 november dient een nieuwe aanbieder aangetoond te hebben te voldoen aan de gestelde eisen en criteria, waarna zij per 1 januari van het volgende kalenderjaar  de overeenkomst aan kunnen gaan.

Contact

Vragen of aanmeldingen kunt u sturen naar de contractmanagers via het mailadres contractmanagementwmo.wbw@inkoopwestbrabant.nl.

Gecontracteerde aanbieders

De diverse documenten (zoals de resultaatovereenkomst, werkafsprakenboek e.d.) zijn te vinden in het afgeschermde gedeelte van deze website onder de kop 'Documenten Maatwerkvoorziening Begeleiding'.

Fysieke overlegtafels

Gedurende het jaar worden diverse fysieke overlegtafels gehouden, waaraan geselecteerde aanbieders deelnemen. Aanbieders welke niet geselecteerd zijn voor de overlegtafels worden via deze website op ge hoogte gehouden. De agenda’s en verslagen van de overlegtafels worden in het afgeschermde gedeelte gepubliceerd. 

Aanbieders die niet deelnemen aan de fysieke overlegtafel kunnen uiterlijk één week voor de overlegtafel onderwerpen aandragen via contractmanagementwmo.wbw@inkoopwestbrabant.nl.


DE VOLGENDE OVERLEGTAFEL IS GEPLAND OP DONDERDAG 13 APRIL 2017
 

Documenten

Gecontracteerde aanbieders 1 januari 2017 D6 gemeenten

Verslagen en agenda's

Verslag Overlegtafel 8 september 2016
Agenda fysieke Overlegtafel 8 september 2016
Verslag Overlegtafel 14 juli 2016
Agenda fysieke Overlegtafel 14 juli 2016
Verslag Overlegtafel 30 juni 2016
Agenda fysieke Overlegtafel 30 juni 2016
Verslag  Overlegtafel 2 juni 2016

Verslag Thematafel Vervoer - Maatwerkvoorziening Begeleiding - 9 juni 2016
Verslag Thematafel Vervoer - Maatwerkvoorziening Begeleiding - 14 april 2016 


Via de hieronderstaande link "Archief" kunt u alles terugvinden met betrekking tot de Overleg- en Thematafels 2014 en 2015 (verslagen, documenten, presentaties etc.).

Archief
Drie decentralisaties