Resultaatovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding

DOCUMENTEN KUNT U VINDEN ONDERAAN DEZE PAGINA

Overeenkomst

De gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert hebben de Maatwerkvoorziening Begeleiding relationeel bestuurlijk aanbesteed. In overleg met zorgaanbieders is in meerdere overlegtafels een nieuwe overeenkomst opgesteld.

De resultaatovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding heeft een looptijd van vijf jaar (van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021).

Nieuwe  aanbieders

Nieuwe aanbieders kunnen het gehele jaar hun interesse voor deelname aan de overeenkomst kenbaar maken. Uiterlijk 1 november dient een nieuwe aanbieder aangetoond te hebben te voldoen aan de gestelde eisen en criteria, waarna zij per 1 januari van het volgende kalenderjaar  de overeenkomst aan kunnen gaan.

Contact

Vragen of aanmeldingen kunt u sturen naar de contractmanagers via het mailadres contractmanagementwmo.wbw@inkoopwestbrabant.nl.

Gecontracteerde aanbieders

De diverse documenten (zoals de resultaatovereenkomst, werkafsprakenboek e.d.) zijn te vinden in het afgeschermde gedeelte van deze website onder de kop 'Documenten Maatwerkvoorziening Begeleiding'.

Fysieke overlegtafels

Gedurende het jaar worden diverse fysieke overlegtafels gehouden, waaraan geselecteerde aanbieders deelnemen. Aanbieders welke niet geselecteerd zijn voor de overlegtafels worden via deze website op ge hoogte gehouden. De agenda’s en verslagen van de overlegtafels worden in het afgeschermde gedeelte gepubliceerd. 

Aanbieders die niet deelnemen aan de fysieke overlegtafel kunnen uiterlijk één week voor de overlegtafel onderwerpen aandragen via contractmanagementwmo.wbw@inkoopwestbrabant.nl.


DE VOLGENDE OVERLEGTAFEL IS GEPLAND OP: ?

Documenten

Gecontracteerde aanbieders 1 januari 2017 D6 gemeenten

Verslagen

Verslag Fysieke Overlegtafel 15 juni 2017
Verslag Fysieke Overlegtafel 13 april 2017


Via de hieronderstaande link "Archief" kunt u alles terugvinden met betrekking tot de Overleg- en Thematafels 2014, 2015 en 2016 (verslagen, documenten, presentaties etc.).

Archief
Drie decentralisaties