Resultaatovereenkomst Maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning

Overeenkomst

De gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert hebben  de Maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning relationeel bestuurlijk aanbesteed. In overleg met zorgaanbieders is in meerdere overlegtafels een nieuwe overeenkomst opgesteld.

De resultaatovereenkomst Maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning heeft een looptijd van twee jaar (van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017). Hierna wordt de overeenkomst in beginsel met twee maal één jaar verlengd.

Nieuwe  aanbieders

Nieuwe aanbieders kunnen het gehele jaar hun interesse voor deelname aan de overeenkomst kenbaar maken. Wanneer nieuwe aanbieders aangetoond hebben te voldoen aan de gestelde eisen en criteria, kunnen zij per 1 januari van het volgende kalenderjaar  de overeenkomst aan kunnen gaan.

Contact

Vragen of aanmeldingen kunt u sturen naar de contractmanagers via het mailadres huishoudelijkeondersteuning@gmail.com

Gecontracteerde aanbieders

De diverse documenten (zoals de resultaatovereenkomst, werkafsprakenboek e.d.) zijn te vinden in het afgeschermde gedeelte van deze website onder de kop 'Werkafsprakenboek Huishoudelijke ondersteuning’.

Fysieke overlegtafels

Gedurende het jaar worden diverse fysieke overlegtafels gehouden, waaraan gecontracteerde aanbieders deelnemen. Hiervoor is een convenant getekend, waarin de spelregels van de overlegtafels zijn vastgelegd. De agenda’s en verslagen van de overlegtafels worden in het afgeschermde gedeelte gepubliceerd. 

Drie decentralisaties