Zorg voor de jeugd

Werkproces Zorg voor jeugd West-Brabant-West

De tekening en animatiefilm verbeelden het werkproces binnen het Jeugdzorgstelsel Zorg voor Jeugd in de jeugdzorgregio West-Brabant-West van het moment dat gezinnen bij de toegang binnen komen tot het moment van einde zorg. 

Snel naar

Drie decentralisaties