Bekendmakingen

De gemeente Zundert plaatst elke week officiële berichten op de gemeentepagina in de Zundertse Bode, zoals (ontwerp)beschikkingen Wet milieubeheer, inspraakprocedures, wegafzettingen en overige (bouw)vergunningen. Daarnaast is er ook ruimte voor informatieve publicaties. Hieronder kunt u de gemeentelijke berichten op weeknummer en datum bekijken.

Archief

Logo Buurtpreventie

Logo West-Brabants Archief

Logo rekenkamercommissie