Bestemmingsplannen

 • Gewijzigde planning vaststelling bestemmingsplan "Corsobouwplaats Prinsenstraat" te Zundert en bestemmingsplan "Prinsenstraat fase 1".

  Lees verder
 • Kennisgeving Wet geluidhinder: ontwerpbeschikking hogere grenswaarden gemeente Zundert project Prinsenstraat

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Kennisgeving Wet geluidhinder: ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Hoek Bredaseweg-Het Laar

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Kennisgeving Wet geluidhinder: beschikking hogere grenswaarden Nieuwmoerseweg te Achtmaal

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Kennisgeving Wet geluidhinder: ontwerpbeschikking hogere grenswaarden van Lanschotstraat

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.
  Lees verder
 • Voorontwerpbestemmingsplan Business Centre Treeport – Zundert 

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Ontwerpbesluit bebouwde kom Boswet

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Ontwerpbestemmingsplan "Corsobouwplaats Prinsenstraat" te Zundert

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Ontwerpbestemmingsplan “De Tantes van Van Gogh te Zundert”

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Ontwerpbestemmingsplan “Hoek Bredaseweg – Het Laar te Zundert”

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Ontwerpbestemmingsplan "Paraplubestemmingsplan Woningaantallen Komplannen"

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Ontwerpbestemmingsplan "Prinsenstraat" te Zundert

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Ontwerpbestemmingsplan "Verlengde Hofdreef, eerste herziening"

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Ontwerp derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert (derde veegplan)

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Ontwerpverzoek tot herbegrenzing Verordening ruimte 2014 inzake ontwerpbestemmingsplannen "Hofdreven" en "afronding 't Steeke en omgeving"

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.
  Lees verder
 • Ontwerpverzoek tot herbegrenzing Verordening ruimte 2014

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.
  Lees verder
 • Vastgesteld bestemmingsplan "Afronding 't Steeke en omgeving"

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Vastgesteld bestemmingsplan "Biezen te Achtmaal"

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk. 

  Lees verder
 • Vastgesteld bestemmingsplan "Hofdreven" te Rijsbergen

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk. 

  Lees verder
 • Vastgesteld bestemmingsplan “Landgoed Vrede Oord Zundert”

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Vastgesteld bestemmingsplan "Landgoed Weerijs"

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk. 

  Lees verder
 • Vastgesteld bestemmingsplan "Nieuwe Akker te Rijsbergen"

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk. 

  Lees verder
 • Vastgesteld bestemmingsplan "Ostaaijensebaan 18, Achtmaal"

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Vastgesteld bestemmingsplan "Parc Patersven"

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Vastgesteld bestemmingsplan "Reparatieplan bestemmingsplan Buitengebied Zundert"

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Vastgesteld bestemmingsplan "Reparatieplan Parc Patersven" te Wernhout

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Vastgesteld bestemmingsplan "Ruimte voor ruimte woningen Nieuwmoerseweg te Achtmaal"

  Inzagetermijn is verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Vastgesteld "Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert (tweede veegplan)"

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Helstraat 7" te Achtmaal

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Kruispad 18 te Rijsbergen

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Overasebaan 6", Zundert

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Stuivezandseweg 53", Zundert

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, Tiggeltsebergstraat 28-30 te Rijsbergen

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "Warandepark – Rijsbergen", Zundert

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Gemeentelijke coördinatieregeling CLTV Zundert, Molenstraat 155, Zundert onherroepelijk

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Akkermolenweg 9" te Zundert

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Bedrijventerrein Beekzicht Herziening 1" te Zundert

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan en exploitatieplan Beekzicht

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan Buitengebied Zundert

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Burgemeester Manderslaan 8 te Zundert"

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Centrumgebied Rijsbergen"

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Centrumgebied Zundert"

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Corsobouwplaatsen, gemeente Zundert"

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Dahliakwartier" te Wernhout

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan De Ambachten te Zundert

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "De Ambachten herziening 1" te Zundert

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "De Brug" te Klein Zundert

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "De Groene Kamers" te Rijsbergen    

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "De Luwte te Achtmaal"

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "De Waterman" te Rijsbergen

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Kavels het Laar" te Zundert

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Kerkakkerstraat 10" te Rijsbergen en besluit hogere grenswaarde

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Klein Oekelsestraat 9 en omgeving"

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Klein Zundertseweg 1N" te Zundert

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Leijakker (herziening) 2013" te Rijsbergen

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Mfa Achtmaal"

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Molenstraat 200 Zundert"

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan 'Parc Tichelt Rijsbergen'

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Parc Tichelt Rijsbergen 1e partiële herziening"

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Prins Bernhardstraat Rijsbergen"

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Recreatieoord De Laarse Heide"

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Schouwland"

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Sint Bavostraat 106" te Rijsbergen

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Tiendpad 46"

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Uitbreiding Conijnsberghe te Rijsbergen"

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Van de Wallschool" te Zundert  

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Van Lanschotstraat 6a en het perceel tussen Van Lanschotstraat 10a en 10d" te Achtmaal

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan 'verleggen Gasleiding Bredaseweg Rijsbergen' (Partiële herziening S-7401)

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Verlengde Hofdreef" Zundert

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Weerreys Park"te Zundert

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Weide Pracht" te Klein Zundert

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Westakkers" te Zundert    

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "Wielewaal II Zundert"

  Lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan "WonenWerkenWaterman" te Rijsbergen

  Lees verder
 • Onherroepelijk paraplubestemmingsplan "Huisvesting Arbeidsmigranten"

  Lees verder
 • Onherroepelijk partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert

  Lees verder
 • Onherroepelijk wijzigingsplan "Kennedyplein 3" te Rijsbergen

  Lees verder
 • Onherroepelijk wijzigingsplan "Parc Tichelt Rijsbergen Wijzigingsplan"

  Lees verder
 • Onherroepelijk wijzigingsplan "Uitbreiding gymzaal Wernhout"

  Lees verder
 • Overige onherroepelijke bestemmingsplannen

  Lees verder
Archief

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie