Inspraakprocedures

  • Inspraak 'Concept beleidsregels meerjarige evenementenvergunningen gemeente Zundert 2017'

    (28-12-2016)

    Termijn van terinzagelegging en het indienen van een zienswijze is van 28 december 2016 t/m 1 februari 2017.

    Lees verder
  • Inspraaknotitie herinrichting Molenstraat

    (29-07-2016) Lees verder
Archief

Logo Buurtpreventie

Logo West-Brabants Archief

Logo rekenkamercommissie