Bedrijfsbezoek college bij Architecten Buro Schoenmakers & Schoenmakers Advies Achtmaal BV

Dit item is verlopen op 30-04-2017.

Op dinsdag 14 maart 2017 was het college van B&W te gast bij Architecten Buro Schoenmakers & Schoenmakers Advies Achtmaal BV. 

Burgemeester en wethouders werden ontvangen door de heer en mevrouw Schoenmakers en mevrouw Schrauwen.


College krijgt uitleg van de heer Schoenmakers

Vanaf 2007 is het Buro gevestigd aan de Minnelingsebrugstraat in Achtmaal, in een landelijke omgeving en heeft 10 medewerkers in dienst, waaronder architecten en bouwkundig tekenaren.

Het Architecten Buro houdt zich bezig met ontwerpen omgevingsvergunningen en bouwbegeleiding en het  Adviesburo met stedenbouwkundige plannen, planvisies, bestemmingsplannen, milieu, brand en bouwfysica.

College op de foto bij Schoenmakers Architecten Buro

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie