Burgemeester Poppe-de Looff: "Veilig leven is een recht voor iedereen" (nieuwjaarstoespraak)

Dit item is verlopen op 28-02-2017.

Zundert, 6 januari 2017 –  Persbericht

Nieuwjaarsreceptie
Op vrijdag 6 januari hield burgemeester L. Poppe-de Looff haar nieuwjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie. Hoofdpunten uit haar toespraak waren: veiligheid staat bovenaan de agenda van de gemeente Zundert. En de gemeente wil haar zelfstandigheid behouden door de samenwerking met regiogemeenten op alle niveaus te intensiveren. 

Veiligheid staat bovenaan de agenda van de gemeente Zundert. Binnen de samenwerking met politie en justitie doet de gemeente er alles aan om criminaliteit buiten de deur te houden. De gemeente maakt zich met haar partners sterk om de veiligheid en leefbaarheid te herstellen in wijken en op campings waar veel maatschappelijke problemen zijn. Volgens de burgemeester zijn veiligheid en veilig leven een recht voor iedereen. 
De jaarwisseling is in de gemeente Zundert relatief rustig verlopen. Daaruit blijkt dat de samenwerking met politie en verscherpte controles hun vruchten afwerpen, vertelde burgemeester Poppe-de Looff. "Geweld tegen agenten en andere hulpverleners is niet te tolereren. Ik wil hier nogmaals als burgemeester benadrukken dat de mannen en vrouwen van de politie, brandweer en ambulancedienst er zijn voor ónze veiligheid. Zij verdienen groot respect voor hun goede en vaak moeilijke werk." 

Zelfstandige gemeente

De Provincie Noord-Brabant kijkt al geruime tijd of gemeenten over voldoende bestuurskracht beschikken. De gemeenteraad heeft in september 2016 heel nadrukkelijk aangegeven dat de gemeente Zundert over voldoende bestuurskracht beschikt om haar zelfstandigheid te behouden. Dat is kenbaar gemaakt met een strategische visie en een bestuurlijk plan van aanpak. Om de bestuurlijke en organisatorische kracht van de gemeente verder te versterken, vindt dit jaar de doorontwikkeling van 'regiegemeente plaats'. Dat betekent dat de gemeente nog meer gaat samenwerken met gemeenten in de regio, zowel op uitvoerend en tactisch niveau als op strategisch en bestuurlijk niveau. Zoals we op nationaal niveau nergens zijn zonder goede internationale samenwerking, zo hecht de gemeente Zundert een groot belang aan een goede regionale samenwerking.

Citymarketing

Volgens burgemeester Poppe-de Looff staat Zundert regionaal, landelijk én internationaal gezien op de kaart. Bijvoorbeeld door het Bloemencorso, als geboorteplaats van Van Gogh en als dé boomteeltregio. Maar hoe kan de gemeente zich nóg beter profileren? Om het antwoord op die vraag te vinden, gaat de gemeente samen met het bedrijfsleven en het Platform Recreatie en Toerisme onderzoek doen naar het DNA van de gemeente. Daaruit volgt een strategie voor citymarketing, want "Zundert mag er zijn en dat mogen we uitdragen", aldus de burgemeester.

Meer informatie

De volledige tekst van de nieuwjaarstoespraak is te vinden onderaan deze pagina. 
 

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie