Jan Boomaars ontvangt Welzijnspenning gemeente Zundert (15-2-2017)

Dit item is verlopen op 31-03-2017.

Jan Boomaars, burgemeester Poppe-de Looff en mevrouw Boomaars


Jan Boomaars (samen met burgemeester Poppe-de Looff en mevrouw Boomaars)

Speech burgemeester Poppe-de Looff


Beste leden van KBO Sint Trudo, 

Vandaag neemt u afscheid van uw penningmeester, de heer Jan Boomaars. Bijna 7 jaar was de heer Boomaars penningmeester van KBO Sint-Trudo, afdeling Zundert. Dat is niet niks en hij doet daarnaast nog veel meer. Daarom richt ik me graag tot u, Jan Boomaars, om u in het zonnetje te zetten. Ik weet dat u zichzelf nooit op de voorgrond zet, maar vandaag moet u er echt aan geloven.

U bent van 2010 tot heden penningmeester van de KBO Sint-Trudo afdeling Zundert geweest. Die functie hebt u op bijzonder accurate wijze uitgevoerd. Als penningmeester was u jarenlang de financiële spil van de KBO. Bij ieder voorstel of besluit gaf u een helder advies of een mening, die gebaseerd was op de financiële mogelijkheden van de vereniging op dat moment. 

Naast uw lidmaatschap van het bestuur, hebt u nog veel meer voor de KBO gedaan. Want u bent ook een zeer attent en sociaal man. Zo bent u altijd behulpzaam bij de fietsclub, bij uitstapjes en tijdens kaartmiddagen. U hebt ook de jeu-de-boules binnen de KBO opgericht, waar diverse leden aan meedoen. En in de wintermaanden, als het buiten te slecht wordt, hebt u het koersbal opgezet. Iedere week bent u wedstrijdleider: u houdt de standen bij en reikt de prijzen aan het eind van het seizoen uit. Altijd bereid om te helpen en een handje uit te steken. Alles bij elkaar neemt u een belangrijke plaats in bij de KBO.

Maar u hebt ook buiten de KBO veel voor de Zundertse gemeenschap betekend. Van 1992 tot 2004 was u penningmeester van de Parochiële Caritas Instelling van de Heilige Trudo in Zundert. De Parochiële Caritas Instelling heeft als doel om de solidariteit met mensen in nood handen en voeten te geven, en deze solidariteit te stimuleren in de geloofsgemeenschap. Dat penningmeesterschap hebt u volgens hen op zeer consciëntieuze wijze vervuld. De kasboeken, begrotingen en jaarrekeningen waren steeds tot op de cent in orde. Het was ook prettig samenwerken met u. En na uw aftreden als bestuurslid was u altijd bereid om adviezen te geven, als daarom gevraagd werd.

De afgelopen 9 jaar bent u actief lid van de kerkhofploeg. U bent steeds paraat om te zorgen dat de begraafplaats naast de Heilige Trudokerk in Zundert er keurig onderhouden bij ligt. Om de drie weken en zo nodig vaker, zorgt u er samen met de andere leden van de kerkhofploeg voor dat er gehakt en gesnoeid wordt, dat de paden schoon blijven, dat graven die verzakt zijn weer aangevuld worden, enz. 

U verricht deze werkzaamheden op uw bekende sociale manier. Altijd bereid om te helpen. Nooit is iets te veel gevraagd.

Ook buurtschap Molenstraat doet nooit tevergeefs een beroep op u. Vanaf het moment dat u in Zundert bent komen wonen – ruim 55 jaar geleden – bent u betrokken en actief bij het bloemencorso voor buurtschap Molenstraat, waarbij uw voorkeur uitging naar het werken op het bloemenveld. Dat werd een echte hobby, waarbij het voor u vooral ging om de onderlinge gezelligheid. "Met zo'n groepje veldvrijwilligers bouw je een speciale band op", liet u regelmatig horen. En nog altijd bent u een groot corsoliefhebber. 

Kortom, meneer Boomaars, u heb de afgelopen jaren een zeer positieve bijdrage geleverd aan de gemeenschap. De KBO Zundert, de parochiële caritasinstelling van de Heilige Trudo en buurtschap Molenstraat zijn erg trots op u en ik sluit me daar graag bij aan. Uw inzet, betrokkenheid en sociale gevoel worden enorm gewaardeerd. Mensen als u zijn het fundament waarop een gemeenschap bouwt. 

Als blijk van waardering voor uw jarenlange inzet en uw bijzondere verdiensten heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert besloten u de Welzijnspenning van de gemeente Zundert toe te kennen. Hiervoor ontvangt u een bronzen penning met het opschrift: 'Toegewijd aan de Zundertse gemeenschap'.

Van harte gefeliciteerd!
 

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie