Lancering nieuwe website Werkplein Hart van West-Brabant

Logo Werkplein

Het Werkplein Hart van West-Brabant is in de lucht met digitaal melden voor een bijstandsuitkering en een nieuwe website over de mogelijkheden voor ondersteuning bij werk en inkomen.  

Werkzoekenden die op zoek zijn naar ondersteuning kunnen zich voortaan online melden voor een bijstandsuitkering op de nieuwe website van het Werkplein. De website geeft ook een overzicht van mogelijke financiële bijdragen voor mensen met een inkomen op of rond het minimumloon.

"Mensen beantwoorden vragen waaruit blijkt of ze recht hebben op bijstand. Zo blijft ze mogelijk een onnodige trip naar het Werkplein bespaard. En wij kunnen meer aandacht geven aan mensen die recht hebben op bijstand en andere regelingen.” 
Nynke Kooijmans, klantmanager inkomen

Ondersteuning bij werk vinden en melden voor de bijstandsuitkering gaat voortaan met DigiD. Na het inloggen beantwoord je als werkzoekende enkele vragen waarmee al blijkt of je vermoedelijk in aanmerking komt voor een uitkering. De werkzoekende krijgt meteen te zien of hij in aanmerking komt voor bijstand of een uitkering van een andere instantie.

De nieuwe digitale melding helpt ook om mensen op weg naar werk te helpen. Online beantwoord je als werkzoekende vragen over wat je wil, wat je kan en wat je nodig hebt om aan de slag te gaan. Op basis van je antwoorden ga je het gesprek aan met je klantmanager over welke ondersteuning het beste bij je past. 

"Op het Werkplein gaan we in op antwoorden die mensen vanuit thuis gegeven hebben. Daardoor kun je zaken bespreekbaar maken en aansluiten bij wat een kandidaat nodig heeft om aan de slag te gaan."
Harry Klüver, klantmanager werk

Met de digitale dienstverlening willen we onze dienstverlening toegankelijker maken, mensen sneller verwijzen naar de juiste instantie en werkzoekenden gerichter ondersteunen. De nieuwe website geeft een overzicht van alle ondersteuningsvormen op het gebied van werk en inkomen.

De teksten zijn geschreven met hulp van een testpanel van laaggeletterden. Ook is de website toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden. Mensen die niet de digitale vaardigheden hebben om zich online te melden, kunnen langskomen op het Werkplein. Een medewerker helpt dan iemand op weg of vult samen met een werkzoekende de vragenlijst in.

De nieuwe website en online melding voor de bijstandsuitkering betekenen ook een andere manier van werken. De komende tijd volgen we nauwgezet hoe dit gaat en of er verbeterpunten zijn. Binnen nu en een paar weken gaan we breed extern communiceren over de vernieuwingen op onze website. Zie jij als gemeenteambtenaar of Werkplein-collega nog verbeterpunten op de site? Geef ze dan door via communicatie@werkpleinhartvanwest-brabant.nl.  

Website

www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl

 

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie