MilieuKlachtenCentrale

Dit item is verlopen op 28-02-2017.

Voorheen verzorgde de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant met de provincie de milieuklachtenlijn binnen kantoortijd voor de OMWB, Omgevings Dienst Zuid-Oost-Brabant en Omgevings Dienst Brabant Noord. Buiten kantoortijd gingen de lijnen over naar de Veiligheidsregio Brabant Noord.

De MilieuKlachtenCentrale heeft deze taak nu over genomen namens de drie Brabantse omgevingsdiensten, voor de 67 Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Het bij de Omgevingsvergunning Midden- en West-Brabant in gebruik zijnde telefoonnummer 013-206 05 00 blijft wel bereikbaar, maar wordt doorgeschakeld naar het telefoonnummer van de MilieuKlachtenCentrale.

Logo MilieuKlachtenCentrale

Milieuklachten (24 uur per dag)

Heeft u overlast door stank, geluid, bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder?
Dan kunt u 24 uur per dag en zeven dagen per week terecht bij de MilieuKlachtenCentrale:
Telefoon 073-681 28 21. 
www.milieuklachtencentrale.nl (hier vindt u onder andere het Brabantse meldingsformulier).
 

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie