Tijdelijke afsluiting P-terrein Prinsenstraat

In verband met de gunstige weersomstandigheden gaat een aannemer in opdracht van gemeente Zundert op woensdag 15 februari  starten met het gereedmaken van de plantvakken rondom de parkeerplaatsen op het parkeerterrein op de hoek Molenstraat-Prinsenstraat. Direct daarna wordt de beplanting voor een deel van het terrein aangebracht. 

Het parkeerterrein zal door de werkzaamheden tijdelijke niet of minder toegankelijk zijn. Dit naar gelang de aard van de werkzaamheden op dat moment.

De beplantingswerkzaamheden zullen naar verwachting uiterlijk op 24 februari worden afgerond.
 

Gladheidsbestrijding       
Gladheidsbestrijding

Logo Tweede Kamerverkiezingen 2017-banner

Logo Buurtpreventie