Tijdelijke afsluiting P-terrein Prinsenstraat

Dit item is verlopen op 25-02-2017.

In verband met de gunstige weersomstandigheden gaat een aannemer in opdracht van gemeente Zundert op woensdag 15 februari  starten met het gereedmaken van de plantvakken rondom de parkeerplaatsen op het parkeerterrein op de hoek Molenstraat-Prinsenstraat. Direct daarna wordt de beplanting voor een deel van het terrein aangebracht. 

Het parkeerterrein zal door de werkzaamheden tijdelijke niet of minder toegankelijk zijn. Dit naar gelang de aard van de werkzaamheden op dat moment.

De beplantingswerkzaamheden zullen naar verwachting uiterlijk op 24 februari worden afgerond.
 

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie