Werkbezoek EU-commissaris Maros Sefcovic

Dit item is verlopen op 01-03-2017.

Op 3 februari 2017 bracht EU-commissaris Maros Sefcovic een werkbezoek aan de gemeente Breda. Tijdens dit bezoek sprak wethouder Piet Utens van de gemeente Zundert, namens de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, over het project Windenergie A16.

De fossiele brandstoffen raken op. Daarom wil Brabant in 2020 14% van het energiegebruik duurzaam opwekken. Om dat te bereiken hebben de provincie, gemeenten en rijk afspraken gemaakt over windenergie. De gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert hebben gezamenlijk aangegeven dat het gebied aan weerszijden van de A16 geschikt is voor 100 megawatt aan windenergie. Voor eind 2020 wordt op dit traject een aantal windmolens gebouwd. 

Werkbezoek EU-commissaris VP Maros Sefcovic

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie