Buurtpreventie Zundert

Buurtpreventie: samenwerken aan een veilig Zundert.

Buurtpreventie is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, politie en burgers. Het is bedoeld om de criminaliteit in buurten terug te dringen en de leefbaarheid te vergroten. U kunt als buurtbewoner helpen door waakzaam te zijn en onveilige situaties te melden, zodat dieven, inbrekers en vernielers minder kans krijgen om hun slag te slaan.

In omliggende gemeenten zijn met buurtpreventie al goede resultaten bereikt. Onderzoek toont aan dat in wijken waar buurtpreventie is vormgegeven, de inbraakcijfers dalen. En dat bewoners zich veiliger voelen.

Twee werkwijzen

In enkele buurten in Zundert is medio 2013 gestart met buurtpreventie. Omdat Zundert enerzijds beschikt over kernen waar veel mensen wonen en anderzijds over een uitgestrekt buitengebied, waar minder bewoning plaatsvindt, hanteren we twee verschillende werkwijzen buurtpreventie:

  • Buurtpreventie in de woonkernen

In onze woonkernen hanteren we de methode zoals die in gemeente Bergen op Zoom al jarenlang veel vruchten afwerpt. Hier lopen bewoners in duo's een ronde door de wijk, herkenbaar gekleed in gele hesjes. Zij houden ogen en oren goed open en melden misstanden of verdachte situaties aan politie of gemeente.

  • Buurtpreventie in het buitengebied

In ons buitengebied hanteren we de methode zoals die succesvol is in gemeente Breda. Hier zijn looprondes niet haalbaar, dus er wordt niet gesurveilleerd. Hier ligt de focus op een goede onderlinge communicatie tussen bewoners (contactpersonen) onderling en zijn korte lijnen met de politie en de gemeente van belang.

Stap voor stap

Stap voor stap wordt buurtpreventie in heel Zundert ingevoerd. In 2013 is een start gemaakt met drie buurten: Muldershoek (Rijsbergen), Laarheide/Gaard (Zundert) en de kern Wernhout. Inmiddels is er ook buurtpreventie in Achtmaal, dun Duiventoren (Rijsbergen), Kaarschot (Rijsbergen), Tiggelt (Rijsbergen), Laguiten (Rijsbergen),  't Plentje (Rijsbergen), Klein Zundert en geheel Wernhout. Ongetwijfeld zullen er nog meer buurten gaan volgen. Voorwaarde hiervoor is voldoende animo bij de betreffende buurtbewoners. Buurtpreventie valt of staat met de inzet van burgers.

Website

Buurtpreventiegroep Laarheide/Gaard heeft het initiatief genomen om een website te maken over buurtpreventie Zundert. Deze website www.buurtpreventiezundert.nl wordt NIET beheerd door de gemeente Zundert, maar door de buurtpreventiegroepen zelf. Het is de bedoeling dat alle informatie over buurtpreventie én de verschillende buurtpreventiegroepen op deze website komt, zodat u een totaalbeeld krijgt van hetgeen zich op het gebied van buurtpreventie in de gemeent Zundert afspeelt.

Logo Buurtpreventie  

Meer informatie over buurtpreventie vindt u in onderstaande documenten:

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie