Toelichting ruimtelijke procedures

  • Toelichting ruimtelijke procedures

    Voor ruimtelijke ontwikkelingen die niet direct in het bestemmingsplan passen moet een ruimtelijke procedure worden doorlopen voordat een (bouw)vergunning kan worden verleend. Er zijn verschillende procedures, afhankelijk van om welke ontwikkeling het gaat.

     

    Wegwijs in 5 stappen

    Lees verder

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie