Vergunningen

Vergunningen

Voor veel activiteiten die u op, bij of met water wilt uitvoeren heeft u een vergunning nodig. De gemeente is niet de enige die deze vergunningen verleend. Wel is het zo dat u de vergunningen altijd bij de gemeente kunt aanvragen.

Voor meervoudige vergunningen (vergunningen waarvoor meer dan een bestuursorgaan bevoegd gezag is) wordt besloten door het bestuursorgaan van het hoogste gezag. Andere betrokken overheden hebben daarbij een adviesrol. U hoeft dan ook altijd maar een keer een vergunning aan te vragen, ook wanneer u bijvoorbeeld grondwater wilt onttrekken en dit daarna wilt lozen op de sloot. De gemeente zorgt dan voor de noodzakelijke afstemming met alle betrokken overheden.

De juiste formulieren voor het aanvragen van een watervergunning of het melden van werkzaamheden vindt u op de website van de Brabantse Delta

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie