Waar betaalt u voor?

Waar betaalt u voor?

Werkzaamheden voor en aan het water kosten geld. U betaalt hiervoor belastingen aan de gemeente en aan het waterschap. Ook het drinkwaterbedrijf brengt kosten bij u in rekening voor het leveren van drinkwater.

Geld

Gemeentelijke waterbelastingen/rioolheffing

Voor onderhoud en vervanging van het riool betaalt ieder bedrijf en huishouden rioolbelasting: de rioolheffing(en). De gemeenteraad bepaalt jaarlijks de rioolheffing. In het  huidige verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP 2016-2020) heeft de gemeente een keuze gemaakt voor het tarief en de daarbij horende ambitie. Het huidige tarief is afhankelijk van het drinkwaterverbruik.
 
U kunt hier de tarieventabel gemeentelijke belastingen raadplegen.

Waterbelastingen aan het waterschap

Het aanleggen, verbeteren, beheren en onderhouden van watersystemen en rioolwaterzuiveringsinstallaties kost veel geld. Aangezien iedereen er belang bij heeft, betaalt iedereen, inwoners en bedrijven, mee aan het werk van het waterschap. Er zijn drie soorten belasting: 

1. Verontreinigingsheffing

De Verontreinigingsheffing wordt alleen opgelegd aan inwoners en bedrijven die hun afvalwater rechtstreeks lozen op oppervlaktewater (zoals bronneringswater). 

2. Watersysteemheffing

De Watersysteemheffing is een bedrag dat opgelegd wordt aan de hoofdbewoner van een woning, de eigenaar van een onroerend goed en de eigenaar van grond voor het beheer van het waterpeil en het onderhoud aan beken en sloten. 

3. Zuiveringsheffing

Alle huishoudens die afvalwater lozen op het riool of via een lokale minizuivering (IBA), betalen zuiveringsheffing. Met de opbrengst zorgt het waterschap voor de zuivering van het afvalwater.
Voor meer informatie over de heffingen van Waterschap Brabantse Delta kunt u terecht op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Rekening van het drinkwaterbedrijf

Voor de afname van drinkwater betaalt u periodiek het drinkwaterbedrijf Brabant Water. 
De prijs voor uw drinkwater bestaat uit twee delen: vastrecht (een vast bedrag per jaar) en de prijs voor uw waterverbruik.

Provincie

Wanneer u grondwater onttrekt betaalt u belasting aan de provincie.
Meer informatie
 

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie