Waterinformatie

Waterinformatie

Op deze pagina vind u algemene informatie over water. De gemeente Zundert werkt met een heleboel partijen samen aan schoon, veilig en voldoende water. Daarin is de gemeente Zundert niet de enige partij. Hieronder vindt u per thema één of meerdere links over dit onderwerp. 

Ons Water

De websites www.onswater.nl en www.destaatvanonswater.nl zijn de publieksites van de gemeenten, waterschappen en landelijke overheid gezamenlijk. Hier is informatie o.a. te vinden over publiekscampagnes, hoe om te gaan met te veel en te weinig water en bijvoorbeeld www.overstroomik.nl

Stichting Rioned

Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de stad in Nederland. Zij is het platform waarin overheden, het bedrijfsleven en onderwijs samenwerken. Zowel op de publiekswebsite www.riool.info als op de website voor professionals www.riool.net vindt u informatie over het behouden van droge voeten, het functioneren van het rioolstelsel en over goed rioolgebruik.

Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. Op www.uvw.nl vindt u meer informatie. 

VNG – Water

De website van de VNG  geeft vanuit de vereniging Nederlandse Gemeenten een beeld van de beleidstaken van gemeenten voor water en riolering.
 

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie