Werk en inkomen

Werkplein Hart van West-Brabant

Klanten uit de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert dienen zich nu te melden bij het Werkplein Hart van West-Brabant in Etten-Leur en dus niet meer bij hun eigen gemeente.

Werkplein Hart van West-Brabant:

Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur
Postbus 59, 4870 AB Etten-Leur
Telefoon: (076) 750 35 00
Fax: (076) 750 35 01
www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl
info@werkpleinhartvanwest-brabant.nl

 • Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)

  Ontvangt u op dit moment geen volledig ouderdomspensioen op grond van de AOW? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een aanvullende uitkering.

  Lees verder
 • Bijzondere bijstand

  Soms moet u kosten maken die u niet zelf kunt betalen. Het gaat dan om noodzakelijke extra kosten wegens ziekte, wonen, kinderen of een grote huishoudelijke aanschaf.

  Lees verder
 • Collectieve ziektekostenverzekering 2017

  Lees verder
 • Hét werkgeversservicepunt (WSP) / Baanbrekend

  Bij Hét Werkgeversservicepunt / Baanbrekend kunnen werkgevers terecht voor alles wat met werk te maken heeft. 

  Lees verder
 • Individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag)

  Lees verder
 • Minimabeleid

  Een speciale vorm van bijzondere bijstand bij de gemeente Zundert is het minimabeleid. Onder het minimabeleid vallen een aantal onderwerpen: "kwijtschelding van de belastingen",  "maatschappelijke participatie" en "schuldhulpverlening". 

  Lees verder
 • Participatiewet

  Volgens de Participatiewet kunt u recht hebben op een bijstandsuitkering. Deze uitkering is bedoeld als vangnet van de sociale zekerheid in Nederland. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet en de uitbetalingen.

  Lees verder
 • Schuldhulpverlening

  U kunt bij de gemeente ETTEN-LEUR een aanvraag doen voor een schuldregeling. Gemeente Etten-Leur neemt alle aanvragen van inwoners van de gemeente Zundert in behandeling!

  Lees verder
 • Plan gemeentelijke schuldhulpverlening Gemeente Zundert 2012-2015

  Lees verder
 • Startpunt grensarbeid, informatie voor grensarbeiders

  Lees verder
 • Wet Inburgering

  Lees verder
Archief

Logo Buurtpreventie

Logo West-Brabants Archief

Logo rekenkamercommissie