Wijzigingen bestemming

 • Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1a Wro, wijzigen van de bestemming "Agrarisch-Agrarisch bedrijf" naar de bestemming "Wonen", Vervul 8 te Rijsbergen

  (12-04-2017)

  De termijn van terinzagelegging en het indienen van zienswijzen is van 13 april 2017 t/m 24 mei 2017.

  Lees verder
 • Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1a Wro, wijzigen van de bestemming "Agrarisch-Agrarisch bedrijf" naar de bestemming "Wonen", Bijltjesstraat 3 te Wernhout

  (12-04-2017)

  De termijn van terinzagelegging en het indienen van zienswijzen is van 13 april 2017 t/m 24 mei 2017.

  Lees verder
 • Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1a Wro, op de locatie Achtmaalseweg 118 te Zundert

  (22-02-2017)

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid woningen Nieuwmoerseweg te Achtmaal

  (15-02-2017)

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "Tweede herziening Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Bigtelaar 1 " te Rijsbergen.

  (26-04-2017)

  De termijn van terinzagelegging en het indienen van beroep is van 27 april 2017 t/m 7 juni 2017.

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Klein Oekelsestraat 2" te Rijsbergen

  (26-04-2017)

  De termijn van terinzagelegging en het indienen van beroep is van 27 april 2017 t/m 7 juni 2017.

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Overasebaan tussen 12 en 12a" te Rijsbergen

  (26-04-2017)

  De termijn van terinzagelegging en het indienen van beroep is van 27 april 2017 t/m 7 juni 2017.

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Tiggeltsebergstraat 29" te Rijsbergen

  (05-04-2017)

  De termijn van terinzagelegging en het indienen van beroep is van 6 april 2017 t/m 17 mei 2017.

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "tweede herziening Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Waaijenbergstraat 21a te Zundert"

  (08-02-2017)

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan voor het vergroten van het bouwvlak op het perceel Achtmaalseweg 178 te Achtmaal

  (08-02-2017)

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "tweede herziening Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Eendenkooistraat 9a te Achtmaal

  (24-11-2016)

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk. 

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Hazenmerenstraat 2 te Klein Zundert

  (02-11-2016)

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk. 

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging "Wonen Werken Waterman" te Rijsbergen

  (02-11-2016)

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk. 

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Slikstraatje 3" te Rijsbergen

  (05-10-2016)

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk. 

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Noordhoeksestraat 4" te Rijsbergen

  (05-10-2016)

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk. 

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Grote Heistraat 40a" te Wernhout.

  (27-07-2016)

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk. 

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Nieuwmoerseweg 3 te Achtmaal".

  (27-07-2016)

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk. 

  Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Kruispad 18 te Rijsbergen

  (22-06-2016) Lees verder
 • Vastgesteld wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Gaardsebaan 21" te Zundert

  (25-05-2016) Lees verder
Archief

Logo Buurtpreventie

Logo West-Brabants Archief

Logo rekenkamercommissie