Woningbouw- projecten

In 2009 is de pilot 'Bouwen binnen strakke contouren' (BBSC) afgelopen. Onder de noemer van deze pilot zijn de afgelopen jaren vele woningen gerealiseerd. Een aantal projecten is echter nog niet tot ontwikkeling gekomen. De gemeente is met de provincie Noord-Brabant overeengekomen dat de projecten die gestart zijn onder de noemer van de pilot in ieder geval gerealiseerd mogen worden. Omdat er met die plannen minder woningen worden gebouwd dan nodig is op basis van de behoefte zullen er ook projecten worden opgestart op uitbreidingslocaties.

Op deze pagina is een overzicht gegeven van de nu concrete woningbouwprojecten in de gemeente Zundert. Per project vindt u informatie over het stedenbouwkundig plan, de planning en eventuele actuele ontwikkelingen. Wettelijke inspraakprocedures worden aangekondigd onder het kopje "Ruimtelijke procedures". Wanneer u meer informatie over de projecten of over woningbouwplannen in het algemeen wilt kunt u contact opnemen met Edgar Bon, telefoonnummer 076-596 98 36.

Archief

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie