Stokperdje (Klein Zundert)

Dit item is verlopen op 03-10-2012.

Op de locatie Klein-Zundertseweg 21, waar voorheen 't Stokperdje was gevestigd, ontwikkeld Somnium Real Estate een project bestaande uit zes geschakelde woningen. In aansluiting op de getoonde interesse in de starterswoningen, heeft Somnium in samenspraak met de gemeente besloten ook de twee tussenwoningen te voorzien van een ontwerp dat uitstekend geschikt is voor starters op de woningmarkt.


De woningen worden gebouwd conform de eisen van het 'Politiekeurmerk Veilig Wonen' en de gemeentelijke 'lijst aanpasbaar bouwen'. De woningen voldoen daarmee aan strenge eisen op het gebied van veiligheid en levensloopbestendig bouwen. Ook wordt extra aandacht besteedt aan duurzaamheid, onder andere door strengere eisen op het gebied van isolatie.
 

Meer informatie over de verkoop is te vinden op de website van Van Hassel Makelaars.


Inmiddels is de benodigde omgevingsvergunning verleend. De verkoop van het plan verloopt voorspoedig, er zijn momenteel nog slechts twee woningen beschikbaar. De start van de bouw is gepland in februari 2012.

 

Woningen 't Stokperdje


GPR-toets 't Stokperdje
Somnium Real Estate heeft op verzoek van de Gemeente Zundert GPR Gebouw toegepast bij de ontwikkeling van het voormalig Stokperdje. Zoals blijkt uit de hoge scores is het zelfs mogelijk om woningen in de goedkope categorie zeer duurzaam te ontwerpen. Het gebruik van GPR Gebouw voor ontwikkelingen in Zundert is nieuw en daarmee primeur.
 

Impressie woningen Stokperdje

 

Te downloaden:

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie