Zundertse regelgeving

Op deze pagina vindt u de collectie Zundertse verordeningen, beleidsregels en richtlijnen. Samen vormen zij een overzicht van de gemeentelijke regelgeving. Sommige verordeningen (bijvoorbeeld de Algemene plaatselijke verordening) roepen verplichtingen voor burgers in het leven, aan andere (bijvoorbeeld de Subsidieverordening) kunnen rechten worden ontleend. Verordeningen en een aantal daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten worden in dit overzicht opgenomen nadat ze bekend zijn gemaakt en in werking zijn getreden. U heeft daardoor altijd de beschikking over de meest actuele tekst van een verordening. Het huidige overzicht is een eerste begin, de collectie zal steeds verder worden aangevuld. Let wel: het aantal Zundertse regelingen is dus groter dan het overzicht dat u nu kunt raadplegen.

 

Banner

Archief

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie