1. Welkom op de subsite over Milieu en Afval

Welkom op de subsite over milieu en afval. U kunt hier meer lezen over:

  • Milieustraat (adres, openingstijden, het pasjessysteem, wie mag er afval brengen en wie niet, route op de Milieustraat, route naar de Milieustraat, beheerder) 
  • Afvalinzameling (afvalkalender, alles over de diverse afvalstromingen)
  • Milieu (milieuvergunning en melding, bermen, schoon water, klachten over het milieu, Bodembeheerplan, Bodemkwaliteitskaart, Verdrag van Aarhus, Externe Veiligheid)
  • Regelgeving en beleid (Bodembeleid, Activiteitenbesluit, stoken, Landelijk Afvalbeheerplan, Verdrag van Aarhus, Externe Veiligheid)
  • Overige (energiebesparing, wat u nog meer moet weten, Klik en meld, sanering dieseltanks)  
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) (een overheidsorganisatie die als primaire taak heeft om vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te voeren op milieugebied).
  • Grondstoffenbeleidsplan (De gemeente Zundert is gestart met het maken van een nieuw grondstoffenbeleidsplan. De Zundertse inwoners zullen hierbij worden betrokken).


MilieuKlachtenCentrale
Logo MilieuKlachtenCentrale

Voorheen verzorgde de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant met de provincie de milieuklachtenlijn binnen kantoortijd voor de OMWB, Omgevings Dienst Zuid- Oost-Brabant en Omgevings Dienst Brabant Noord. Buiten kantoortijd gingen de lijnen over naar de Veiligheidsregio Brabant Noord. De MilieuKlachtenCentrale heeft deze taak nu over genomen namens de drie Brabantse omgevingsdiensten, voor de 67 Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant.

Telefoonnummer voor milieuklachten

073-681 28 21

Website MilieuKlachtenCentrale

www.milieuklachtencentrale.nl.

Op deze website vindt u onder andere het Brabantse meldingsformulier voor milieuklachten.

Milieu en afval