Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

 • Wat is het?

  De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’.

  De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor:

  • uw kind jonger dan 21 jaar
  • uw (ex-)echtgenoot/echtgenote
  • uw (ex-)geregistreerd partner

  Doet u dit niet en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

 • Contactpersonen

  Gemeente Zundert
  tel: 076 599 56 00

 • Hoe werkt het?

  De gemeente kan u verplichten bijstand terug te betalen in de volgende situaties:

  • U hebt kinderen jonger dan 21 jaar en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van levensonderhoud.
  • U leeft gescheiden van uw echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van levensonderhoud.
  • U bent officieel gescheiden en u betaalt te weinig alimentatie of helemaal niet.
  • U hebt een schenking gekregen van iemand die bijstand krijgt.
  • U hebt een erfenis gekregen van iemand die teveel bijstand kreeg.
  • U hebt een erfenis gekregen van iemand die onterecht bijstand kreeg.
  • U hebt een erfenis gekregen van iemand die bijstand als lening kreeg.
 • Wat moet ik doen?

  Zorg dat u zich aan uw financiële verplichtingen houdt. Krijgt u bericht van de gemeente dat u bijstand moet terugbetalen? Dan moet u dit betalen. U kunt geen bezwaar maken.

 • Wat heb ik nodig?

  U moet de gemeente alle informatie geven die nodig is om te bepalen hoeveel u moet betalen. Dit kan zijn:

  • een echtscheidingsbeschikking
  • een alimentatiebeschikking
  • een bewijs van schenking
  • een bewijs van erfenis
  • bewijsstukken van inkomen, vermogen of schulden van uw ex-partner
 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente kan de bijstand op u verhalen zolang u een onderhoudsplicht hebt.

  In het algemeen vervalt dit recht van de gemeente na 5 jaar.

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  rijk
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  betaling
 • Synoniemen

  terugbetaling; vordering; terugvordering; dwangbevel; deurwaarder; incasso; bijstandsfraude; gesjoemel met uitkeringsgelden; bijstand, bijstandsuitkering, Participatiewet;

 • Zie ook

Snel naar

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie