Bijstand, vakantiemelding

 • Wat is het?

  Krijgt u een uitkering en gaat u op vakantie? Dit moet u vooraf melden bij de gemeente. De gemeente kan u ook verplichten toestemming te vragen voor uw vakantie.

  Hoe lang mag u op vakantie zonder dat uw uitkering stopt?

  • U bent jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd: U mag maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland.
  • U hebt de pensioengerechtigde leeftijd bereikt: U mag maximaal 13 weken per jaar naar het buitenland.
 • Contactpersonen

  Gemeente Zundert
  tel: 076 599 56 00

 • Hoe werkt het?

  U mag meerdere keren in het jaar op vakantie. Maar, bent u in totaal langer dan de 4 of 13 weken in het buitenland? Dan stopt de gemeente uw uitkering op de eerste dag na de 4 of 13 weken.

  Vrijstelling van de arbeidsplicht

  Bent u geheel vrijgesteld van de arbeidsplicht? Dan hoeft u niet te melden dat u op vakantie gaat in Nederland. Vrijstelling van de arbeidsplicht betekent dat u het volgende niet hoeft te doen:

  • Werk zoeken en aannemen.
  • Gebruik maken van een aanbod van de gemeente waarmee u weer actief kunt zijn.
  • Meewerken aan een onderzoek naar uw mogelijkheden voor werk.
  • Inschrijven bij het UWV.
  • Maatschappelijk nuttig werk doen waarvoor u niet betaald krijgt.

  Moet u een of meer van deze activiteiten wél doen? Dan bent u niet geheel vrijgesteld van de arbeidsplicht.

 • Wat moet ik doen?

  Meld uw vakantie van tevoren bij de gemeente. Als u dit niet doet geeft de gemeente u een waarschuwing of boete.

  Bent u weer terug van vakantie? Meld dit zo snel mogelijk bij de gemeente.

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  rijk
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  melding
 • Synoniemen

  vakantiemeldingen bijstandsgerechtigden; het doorgeven van verlof of vakantie aan sociale dienst of CWI; uitkering IOAW/IOAZ; wwb-uitkering; WWB; bijstandsuitkering;wwb-uitkering;

 • Zie ook

Snel naar

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie