Bijstand, verblijf in inrichting

 • Wat is het?

  Als u in een inrichting verblijft, krijgt u een lagere bijstandsnorm. Deze is bedoeld als zak- en kleedgeld. Met een inrichting wordt onder andere bedoeld: een kliniek, een verzorgingstehuis of een verpleegtehuis.

 • Hoe werkt het?

  Als u 18, 19 of 20 jaar bent en in een inrichting verblijft heeft u geen recht op algemene bijstand omdat u volgens de wet een beroep kan doen op uw ouders. Als dit in uw situatie niet aan de orde is, kan u onder omstandigheden in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

  Als u 21 jaar of ouder bent en in een inrichting verblijft, heeft u in principe recht op algemene bijstand. U moet dan wel aan de voorwaarden voor recht op algemene bijstand voldoen en u mag niet uitgesloten zijn van het recht op algemene bijstand.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt bij uw gemeente een aanvraag indienen voor bijstand.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

 • Aanvullende informatie

  De hoogte van de algemene bijstand is afhankelijk van uw situatie:

  • als u een alleenstaande of alleenstaande ouder bent ontvangt u: € 350,17
  • als u gehuwd bent en u verblijft beide in een inrichting ontvangt u: € 569,00

  De genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag en gelden per 1 januari 2017.

  Als één van u in een inrichting verblijft en de ander niet, kunt u de hoogte van uw bijstand als volgt berekenen: de hoogte voor een alleenstaande in een inrichting (€ 350,17) + de hoogte voor een alleenstaande buiten een inrichting (hoogte afhankelijk van de leeftijd).

  Als u niet alle dagen van de week in de inrichting verblijft, kan de gemeente de algemene bijstand op uw individuele situatie afstemmen.

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  uitkering
 • Synoniemen

  opgenomen mensen; kliniek; verzorging; verpleging; tehuis; bijzondere situaties; financiële hulp;

 • Zie ook

Snel naar

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie