Trouwen in het buitenland

 • Wat is het?

  In bepaalde landen hebt u een verklaring nodig als u daar wilt trouwen. In de verklaring moet staan dat u nog niet getrouwd bent en bevoegd bent om te trouwen. Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen? Dan vraagt u een ‘verklaring van huwelijksbevoegdheid’ aan bij de gemeente.

 • Kosten

 • Contactpersonen

  Gemeente Zundert
  tel: 076 599 56 00

 • Wat moet ik doen?

  • Woont u in Nederland? Vraag de verklaring aan bij de gemeente.
  • Hebt u in Nederland gewoond? Vraag de verklaring aan bij de gemeente waar u het laatst ingeschreven stond.
  • Woont u niet in Nederland en hebt u nooit in Nederland gewoond? Vraag de verklaring aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar uw huwelijk wordt voltrokken.
 • Wat heb ik nodig?

   

   

  • een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner

  De gemeente kan vragen om de volgende documenten van u en uw partner:

  • een recent afschrift van de geboorteakte
  • als u eerder getrouwd bent geweest: een echtscheidingsakte of overlijdensakte
  • als u of uw partner in het buitenland woont: een bewijs uit dat land met daarop uw woonplaats, nationaliteit en burgerlijke staat

  Buitenlandse akten of andere buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler. Soms moet u buitenlandse akten laten legaliseren in het land van herkomst. Vraag dit na bij de gemeente.

 • Bevoegd gezag

  rijk
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  verklaring
 • Synoniemen

  huwbaar; huwelijksbevoegd; huwelijksgerechtigd; bigamie; huwelijksbezwaar; huwelijksbedenking; trouwbedenking; huwelijksaangifte; verklaring huwelijksbevoegdheid;

 • Zie ook

Snel naar

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie