Waarom dit gebied?

Bij de Aa of Weerijs is de grote uitdaging om het water in tijden van te veel te bufferen, zodat er bij watertekorten ook voldoende water beschikbaar blijft. Hierbij is de hulp van iedereen nodig. Daarnaast is tijdens de dorpsbijeenkomsten aangegeven dat er een wens is om het beekdal beleefbaar te maken. Het is een prachtig gebied en mensen willen hiervan kunnen genieten. De uitdaging zit hier vooral in het combineren van de verschillende functies in het gebied.

Ingeklapt

Gebiedsregisseur en contactgegevens

Waterschap Brabantse Delta is gebiedsregisseur voor dit pilotgebied en heeft een onafhankelijke projectleider ingehuurd om deze klus te klaren. Zijn naam is Cees Anton de Vries en hij is bereikbaar op 06-27025628 of cvr@origame.nl.

Ingeklapt

Stand van zaken

Door de maatregelen rondom het coronavirus konden er de eerste helft van 2020 geen grote bijeenkomsten worden georganiseerd. Er is toen met een aantal partijen (waaronder Treeport, Dorpsraad, Brabants Landschap) afzonderlijk gepraat over de toekomst van het gebied. Vanuit hier is een ondernemende groep ontstaan die aan de slag is gegaan in 6 verschillende werkgroepen.

Eén van deze werkgroepen is aan de slag gegaan met de vraag: “Hoe de huidige waterbergingen beter ingezet kunnen worden om het gebied klimaatrobuuster te maken”. Een andere werkgroep is aan de slag gegaan met het informeren van de aangrenzende grondeigenaren. Uiteindelijk moet het werk van alle werkgroepen gaan samenvallen tot een toekomstbestendig beeklandschap.

Ingeklapt

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van de pilot Vitaal Buitengebied? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via dit online aanmeldformulier.

Ingeklapt