VANG-doelstelling

Met het doorvoeren van de veranderingen, werken wij toe naar de VANG-doelstelling. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. Met andere woorden: inzetten op recycling. Om naar deze doelstelling toe te werken, proberen wij het restafval in onze gemeente te verminderen. Restafval is namelijk de enige afvalstroom die niet gerecycled wordt. Goed scheiden is hierbij erg belangrijk. Om dit voor onze inwoners makkelijker te maken, verbeteren wij ons servicepakket.

Naast dat de nieuwe manier van inzamelen bijdraagt aan het behalen van de VANG-doelstelling, heeft deze nog andere voordelen. Zo zorgt het voor een fraaier straatbeeld, vermindert het overlast van stank en ongedierte én gaat het zwerfafval tegen.

Ingeklapt

Wat verandert er?

Laagbouw

 

Restafval

De blauwe restafvalzak verdwijnt. Eind dit jaar (2022) ontvangt ieder huishouden een container voor restafval. Deze wordt één keer per vier weken ingezameld. Op deze container is het diftar-principe van toepassing. Dit betekent: hoe minder vaak u uw restafvalcontainer laat legen, hoe lager de kosten.

GFT-afval

De inzameling van deze afvalstroom wijzigt niet. Wel ontvangt ieder huishouden in het vierde kwartaal van 2023 een nieuwe gft-container. Deze kunnen na uitgifte gelijk worden gebruikt. De nieuwe containers hebben een registratiecode en een adressticker.

Papier en karton

In het vierde kwartaal van 2023 ontvangen huishoudens die dat willen een container voor papier en karton. Deze wordt één keer per vier weken ingezameld. Vanaf 1 januari 2024, kunt u papier en karton niet meer 'los' aan straat zetten. Huishoudens die geen container willen, moeten papier en karton naar de milieustraat of Vakantie voor Iedereen brengen.

 

Appartementen en bovenwoningen

Er komen containers voor restafval, papier en karton én GFT-afval in de openbare ruimte. Wij plaatsen deze containers in de buurt van appartementen en bovenwoningen. Wanneer deze precies geplaatst worden, is nog niet bekend. Tot dit is uitgewerkt, blijven we uw afval inzamelen op de manier die u gewend bent. Zodra er een verandering aankomt, informeren wij u hierover. Wanneer de ondergrondse containers in gebruik zijn genomen, betaalt u alleen voor restafval per keer dat u de container opent. Eind 2022 weten wij wat hiervoor de tarieven gaan zijn.

 

Alle huishoudens

 

Plastic, blik en drankkartons

De inzameling van deze afvalstroom wijzigt niet.

Glas

Vanaf 2023 starten wij met het gefaseerd plaatsen van ondergrondse glascontainers in iedere kern.

Textiel

De inzameling van deze afvalstroom wijzigt niet.

Luiers en incontinentiemateriaal

Eind dit jaar (2022) plaatsen wij containers voor luiers en incontinentiemateriaal in iedere kern.

Ingeklapt

Afvalstoffenheffing en diftar

Ieder huishouden in onze gemeente betaalt afvalstoffenheffing. Dit is voor het ophalen en verwerken van afval.

De afvalstoffenheffing is opgebouwd uit twee onderdelen. Ten eerste betalen alle huishoudens een basistarief. Dit tarief is afhankelijk van de grootte van een huishouden. Daarnaast is ook de inzameling van GFT-afval onderdeel van deze heffing. De grootte van uw container bepaalt hoeveel een huishouden betaalt. De tarieven per containergrootte vindt u in onze afvalstoffenverordening.

Voor plastic, blik, (drank)karton en papier is geen extra tarief.

 

Diftar-principe

Voor restafval geldt het diftar-principe. Hierbij geldt: hoe minder restafval een huishouden aanbiedt, hoe lager de kosten. Dit in de vorm van de blauwe tariefzak. Een huishouden met weinig restafval, heeft minder blauwe zakken nodig en dus lagere kosten.

Vanaf 2023 passen wij het diftar-principe toe op de containers voor restafval. U betaalt per keer dat u de container voor restafval aan straat zet. Daarom adviseren wij u om uw container pas aan straat te zetten als deze vol is. Zo heeft u lagere kosten. Appartementen en bovenwoningen betalen per keer dat zij restafval bij de ondergrondse container voor restafval aanbieden. Als u goed scheidt, houdt u weinig restafval over.

Over de hoogte van de tarieven wordt u eind 2022 geïnformeerd.

Ingeklapt

Veelgestelde vragen

Wij merken dat er nog veel vragen zijn over de veranderingen in onze afvalinzameling. Op dit moment zijn wij druk bezig ons voor te bereiden op deze nieuwe manier van afval inzamelen. Dit betekent dat wij (nog) niet op iedere vraag een antwoord hebben.

Op de pagina 'Veelgestelde vragen afvalinzameling 2023' vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Heeft u een vraag die niet op deze pagina wordt beantwoord? Stel deze dan gerust via gemeente@zundert.nl o.v.v. ‘Inzameling huisafval 2023‘ en wij proberen deze zo goed en snel mogelijk te beantwoorden.

Ingeklapt

Improving our service package

We, as municipality of Zundert, working hard to reduce the amount of residual waste. This because we committed ourselves to the VANG-objective (from waste to raw material). Good separation of waste is very important to reach this goal. To make this easier for our inhabitants, we are improving our service package.

On the page ‘Samen aan de Bak’ you find more information about the improvements. You choose your language with the flags at the top right.

Ingeklapt