Over de container(s)

Waar moeten wij de containers neerzetten?

Containers moeten op het eigen perceel worden neergezet.

 

Wat als u zelf al containers hebt staan?

Ieder huishouden ontvangt een container voor restafval. U betaalt hier wel pas voor wanneer u deze aan straat zet (het diftar-principe). Wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval en moeten hiervoor de benodigde inzamelmiddelen ter beschikking stellen.

 

Is het afnemen van de containers verplicht?

Het afnemen van een container voor restafval is verplicht voor alle huishoudens, behalve wanneer u in een appartement of bovenwoning woont. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, is het afnemen van een papiercontainer is niet verplicht. Bijvoorbeeld wanneer u het papier en karton naar ‘Vakantie voor Iedereen’ brengt.

Let op: u kunt uw papier en karton vanaf 1 januari 2024 niet meer los aan straat zetten. Wanneer u geen container voor papier en karton wil, moet u dit of naar de milieustraat of naar ‘Vakantie voor Iedereen’ brengen.

 

Komen er ook containers voor plastic en blik in plaats van de zakken?

Op dit moment staan containers voor plastic en blik niet op de planning.

 

Hoe groot worden de nieuwe containers?

De container voor restafval is 140 liter, die voor oud papier en karton 240 liter. De grootte van een GFT-container kan u kiezen: 90, 140 of 240 liter.

 

Zijn er kleine restafval containers mogelijk?

Nee, een kleinere restafval container is niet mogelijk. Door uw container pas aan straat te zetten als deze vol is, bespaart u geld.
 

Moeten de afvalverzamelplaatsen worden vergroot?

Het streven is dat de afvalinzamelaar op een inzameldag maar één afvalstroom inzamelt. Dit past bij de huidige grootte van de afvalverzamelplaatsen.

Ingeklapt

Dumping (in container van een ander)

Hoe voorkomen we dat heel veel inwoners hun afval gaan dumpen?

Nu moet u ook voor uw restafval betalen in de vorm van een blauwe zak. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ is dus al van toepassing. Hoe meer afval iemand heeft, hoe meer diegene betaalt (het diftar-principe). We verwachten niet dat er iets verandert in het aantal dumpingen. In verhouding blijven de nieuwe tarieven voor diftar vergelijkbaar met de huidige tarieven. Bovendien past groter afval wél in een container en niet in een vuilniszak. Zo hoeft u minder snel naar de milieustraat. Ook hierom verwachten wij geen toename in het aantal dumpingen.

 

Hoe voorkomen we dat inwoners hun afval bij iemand anders in de restafvalcontainer gooien? Komen er slotjes op de containers om dit te voorkomen?

De inwoner betaalt per lediging én niet per kilo. Daarom adviseren wij de container pas aan straat te zetten als deze vol is. Dit is goedkoper én zo voorkomt u dat iemand anders afval in uw container gooit. Ook kunt u ervoor kiezen om uw container zo laat mogelijk aan straat te zetten. Om deze redenen komen er geen slotjes op de containers.

Ingeklapt

Blauwe zak

Gaan de blauwe zakken in prijs omhoog?

Nee, de blauwe zakken gaan niet in prijs omhoog. Er wordt in 2023 afscheid genomen van de blauwe zakken.
 

Waarom stoppen we met de blauwe zak?

Wij ondersteunen de VANG-doelstelling. Daarom werken wij als gemeente toe naar minder restafval. Om het scheiden voor onze inwoners makkelijker te maken, verbeteren wij ons servicepakket. Daarom ontvangt ieder huishouden een container voor restafval en stoppen we met de blauwe zak.

Bovendien stoppen veel afvalinzamelaars met het ophalen van de blauwe zakken. Dit in verband met de arbeidsomstandigheden.
 

Kunnen we de overgebleven blauwe zakken terug inleveren?

Nee dat kan niet. Daarom is ons advies deze zakken niet te hamsteren, maar rol-voor-rol in huis te halen. De eerste maanden van 2023 is een overgangsperiode: u mag dan zowel een container als blauwe zakken aan straat zetten. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om blauwe zakken op te maken. Nadere informatie volgt in het najaar van 2022.

Ingeklapt

Inzameling specifieke locatie(s)

Hoe gaat dit bij het Oekelsbos? Hier brengt iedereen het afval naar de Breedschotsestraat.

Op deze vraag komen we later terug.

 

Hoe zit het met Wernhoutsburg?

De situatie op Wernhoutsburg blijft zoals deze is.

Ingeklapt

Hoogbouw

Hoe zit het met bovenwoningen en appartementen?

Voor bewoners van een bovenwoning of appartement komen er containers in de openbare ruimte. Hierover informeren wij deze bewoners nog.

 

Waar kan ik mijn afval bewaren als ik in een appartement woon en geen achterom heb?

Op dit moment onderzoeken wij hoe om te gaan met hoogbouw. Hier wordt maatwerk voor geleverd. Tot dit is uitgewerkt blijft de blauwe zak voor deze inwoners het aangewezen inzamelmiddel.

Ingeklapt

Afvalstromen

Hoe zit het met het papier voor ‘Vakantie voor Iedereen’?

Vakantie voor Iedereen’ zet de activiteiten door. Oud papier en karton kan dus nog worden ingeleverd bij ‘Vakantie voor Iedereen’.


Verandert er iets in de GFT-inzameling?

De inzameling van deze afvalstroom wijzigt niet. Wel ontvangt ieder huishouden in het vierde kwartaal van 2024 een nieuwe gft-container. Deze kunnen na uitgifte gelijk worden gebruikt. De nieuwe containers hebben een registratiecode en een adressticker.

 

Is er een speciale regeling voor medisch afval?

Hier is geen speciale regeling voor. Maar, medicijnen en naalden kunt u gratis inleveren bij de apotheek en milieustraat. Ook dialyse zakken kunt u gratis inleveren op de milieustraat. Overig, medisch afval moet bij het restafval. Wij onderzoeken of het mogelijk is dat inwoners hun medisch afval apart kunnen inleveren.

 

Is er ook iets voor stoma zakken in te leveren?

Wij kijken op dit moment hoe om te gaan met stoma zakken. Zodra hier meer over bekend is, communiceren wij hierover.

 

Kunt u incontinentiemateriaal op laten halen?

Nee, luiers en incontinentiemateriaal worden niet opgehaald. Deze kunnen naar de brenglocaties worden gebracht. Het voordeel van brenglocaties, is dat iemand dit afval sneller weg kan doen.

Ingeklapt

Overig

Is één keer in de vier weken restafval inzamelen niet te weinig?

Als iemand afval goed scheidt, blijft er weinig restafval over. Restafval geeft zelf weinig stankoverlast, in tegenstelling tot andere afvalstromen als GFT, PMD en luiers. Laatstgenoemden afvalstromen halen we vaker op of deze kunnen apart worden ingeleverd. Luiers kunnen in de aparte containers die er komen. Hondenpoep en kattenpoep (zonder kattenbakkorrels) kunnen in de gemeentelijke prullenbakken of de Pet Pots worden gegooid. Prullenbakken staan al in iedere kern. Pet Pots komen binnenkort in iedere kern.

 

Wat worden de extra kosten per extra container?

Welke impact deze veranderingen hebben op de afvalstoffenheffing, is nog niet bekend. Hierbij zijn wij afhankelijk van marktontwikkelingen en regionale samenwerking. Eind 2022 weten wij wat de tarieven gaan zijn.

 

Wanneer worden de veranderingen doorgevoerd?

De container voor restafval ontvangt u eind dit jaar (uitgezonderd appartementen en bovenwoningen). Deze kan vanaf 1 januari 2023 worden aangeboden. De containers voor oud papier en karton worden in het vierde kwartaal van 2023 uitgereikt aan wie dat wil. Deze kunnen vanaf 1 januari 2024 worden aangeboden. Ook de nieuwe gft-containers worden in het vierde kwartaal van 2023 uitgereikt. Deze kunnen gelijk worden gebruikt.

Verder worden containers voor incontinentiemateriaal en luiers eind 2022 geplaatst in alle kernen. Ten slotte de ondergrondse glascontainers, deze worden in fases geplaatst vanaf 2023.

 

Als ik een hondentrimsalon aan huis heb en de haren moeten bij het restafval, dan is één container zo vol. Hoe moet ik dat gaan doen?

Afval van een hondentrimsalon aan huis is bedrijfsafval. Dit valt dus niet onder huishoudelijk afval. Hier gaan wij als gemeente niet over.

 

Hoe moeten de mensen op leeftijd en/of slecht ter been al dat incontinentiemateriaal weg brengen?

Incontinentiemateriaal hoeft niet persé weggebracht te worden. Dit mag ook bij het restafval. Als mensen die slecht ter been zijn het graag weggebracht willen hebben, kunnen familie, vrienden of kennissen misschien helpen.

Ingeklapt