Saverpassen

Hoe vaak per jaar kan ik naar de milieustraat met de Saverpas?

Met de Saverpas kunt u even vaak naar de milieustraat als dat u gewend bent. U kunt betaalde afvalstromen 6 keer per jaar gratis brengen.

Financieel

Betaal ik voor het restafval per kilo?

Nee, u betaalt per keer dat u de restafvalcontainer aan straat zet, niet per kilo. Uw restafval wordt niet gewogen.
 

 

Wat houdt het gedifferentieerde tarievensysteem (Diftar) in?

Bij Diftar geldt: hoe minder restafval een huishouden aanbiedt, hoe lager de kosten. Huishoudens betalen per keer dat zij de restafvalcontainer laten legen (laagbouw) of dat zij een ondergrondse container openen (bovenwoningen en appartementen). Een huishouden met weinig restafval, heeft dus lagere kosten. Als u goed scheidt, houdt u weinig restafval over.

 

Wat zijn de tarieven voor Diftar?

U betaalt €7,- per keer dat u uw restafvalcontainer laat legen. Inwoners van bovenwoningen en appartementen betalen voor het openen van een ondergrondse container: €2,- voor de lade van 60 liter en €1,- voor de lade van 30 liter. Wij willen goed scheiden belonen. U zult merken dat u bij goed scheiden weinig restafval overhoudt.

 

Moet ik ook per keer betalen als ik mijn afval naar de ondergrondse container breng?

Ja, u betaalt per inworp. Dit geldt alleen voor het restafval. Het openen van de lade van 60 liter kost €2,- per keer, de lade van 30 liter openen kost €1,- per keer.

 

Hoe verlopen de betalingen voor het legen van de restafvalcontainer?

De rekening voor het legen van uw restafvalcontainer in een jaar, krijgt u het jaar hierop. De Belastingsamenwerking West-Brabant voegt deze kosten toe aan de aanslag van de gemeentelijke belastingen. Uitzonderingen hierop zijn bij verhuizing naar andere gemeente of bij overlijden. Dan komt de rekening in het eerstvolgende kwartaal.

 

Waar kan ik terecht met vragen over facturen?

Voor vragen over facturen kunt u terecht bij de Belastingsamenwerking West-Brabant via het telefoonnummer op uw aanslag.

Over de container(s)

Is het hebben en laten legen van mijn papiercontainer (v.a. 2024) gratis?

Het hebben én laten legen van een papiercontainer kost u niets. De papiercontainers worden in het najaar uitgegeven.

 

Moet ik het restafval los in de container gooien?

Nee, dat hoeft niet. U kunt het restafval in (afval)zakken doen en deze in de container gooien als deze vol zijn. Zo blijft u container schoon. Bovendien heeft u geen last van geurhinder als u de zakken goed dicht maakt.
 

Waar moeten wij de containers neerzetten?

Containers moeten op het eigen perceel worden neergezet.

 

Is het afnemen van de containers verplicht?

Het afnemen van een container voor restafval is verplicht voor alle huishoudens, behalve wanneer u in een appartement of bovenwoning woont. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, is het afnemen van een papiercontainer niet verplicht. Bijvoorbeeld wanneer u het papier en karton naar ‘Vakantie voor Iedereen’ brengt.

Let op: een papiercontainer is pas in 2024 aan de orde. U kunt uw papier en karton vanaf 1 januari 2024 niet meer los aan straat zetten. Wanneer u geen container voor papier en karton wil, moet u dit of naar de milieustraat of naar ‘Vakantie voor Iedereen’ brengen.

 

Komen er ook containers voor plastic en blik in plaats van de zakken?

Op dit moment staan containers voor plastic en blik niet op de planning.

 

Hoe groot worden de nieuwe containers?

De container voor restafval is 140 liter, die voor oud papier en karton 240 liter. De grootte van een GFT-container kunt u kiezen: 140 of 240 liter.
 

Mijn container voor restafval is gestolen. Kan ik mijn restafval ook in de gft-container of in losse vuilniszakken aanbieden?

Nee. Als uw container is gestolen, moet u daarvan aangifte doen bij de politie. Geef dit daarnaast ook direct aan bij Saver via (0165) 597 777. Vervolgens kun je een nieuwe container aanvragen bij Saver.


Kan ik mijn container twee keer laten legen tijdens één ophaalmoment?

Nee, dit is niet mogelijk.


Wordt mijn container geleegd als het deksel niet helemaal dicht is?

Nee, het deksel van de container moet helemaal gesloten te zijn.

Dumping (in container van een ander)

Hoe voorkomen we dat heel veel inwoners hun afval gaan dumpen?

Nu moet u ook voor uw restafval betalen in de vorm van een blauwe zak. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ is dus al van toepassing. Hoe meer afval iemand heeft, hoe meer diegene betaalt (het diftar-principe). We verwachten niet dat er iets verandert in het aantal dumpingen.

 

Hoe voorkomen we dat inwoners hun afval bij iemand anders in de restafvalcontainer gooien? Komen er slotjes op de containers om dit te voorkomen?

De inwoner betaalt per lediging én niet per kilo. Daarom adviseren wij de container pas aan straat te zetten als deze vol is. Dit is goedkoper én zo voorkomt u dat iemand anders afval in uw container gooit. Ook kunt u ervoor kiezen om uw container niet te lang voor het ophaalmoment aan straat te zetten. Om deze redenen komen er geen slotjes op de containers.

Inzameling specifieke locatie(s)

Hoe gaat dit bij het Oekelsbos? Hier brengt iedereen het afval naar de Breedschotsestraat.

Bij het Oekelsbos komen ondergrondse containers.

 

Hoe zit het met Wernhoutsburg?

De situatie op Wernhoutsburg blijft zoals deze is.

Hoogbouw

Hoe zit het met bovenwoningen en appartementen?

Voor bewoners van bovenwoningen en appartementen zijn er ondergrondse containers in de openbare ruimte. Meer informatie hierover leest u op de webpagina 'Ondergrondse containers'.

Afvalstromen

Hoe zit het met het papier voor ‘Vakantie voor Iedereen’?

Vakantie voor Iedereen’ zet de activiteiten door. Oud papier en karton kan dus nog worden ingeleverd bij ‘Vakantie voor Iedereen’.


Verandert er iets in de GFT-inzameling?

De inzameling van deze afvalstroom wijzigt niet. Wel ontvangt ieder huishouden in de eerste helft van 2024 een nieuwe gft-container. Deze kunnen na uitgifte gelijk worden gebruikt. De nieuwe containers hebben een registratiecode en een adressticker.

 

Is er ook iets voor stoma-afval in te leveren?

Er staan op 17 locaties ondergrondse containers in onze gemeente. Inwoners met een stoma, kunnen één keer per week gratis gebruik maken van de ondergrondse container. Zo kunnen zij hun stoma-materiaal kwijt.

Bovenstaande geldt ook voor dialyseafval, niet voor diabetesafval. De hoeveelheid diabetesafval is beperkt, dus dit kan in de restafvalcontainer.
 

Waar laat ik ander medisch afval zoals spuiten en resten medicijnen?

Spuiten of resten van medicijnen kunt u inleveren bij de apotheek of bij de milieustraat. Verwijder wel zoveel mogelijk papier en karton. Let op dat u spuiten en naalden verpakt in een naaldenbox. Deze haalt u bij de milieustraat of uw apotheek.

 

Kunt u incontinentiemateriaal op laten halen?

Nee, luiers en incontinentiemateriaal worden niet opgehaald. Deze kunnen naar de brenglocaties worden gebracht. Het voordeel van brenglocaties, is dat iemand dit afval sneller weg kan doen.

Overig

Is één keer in de vier weken restafval inzamelen niet te weinig?

Als iemand afval goed scheidt, blijft er weinig restafval over. Restafval geeft zelf weinig geurhinder, in tegenstelling tot andere afvalstromen als GFT, PMD en luiers. Laatstgenoemden afvalstromen halen we vaker op of deze kunnen apart worden ingeleverd. Luiers kunnen in de aparte containers die er komen. Hondenpoep en kattenpoep (zonder kattenbakkorrels) kunnen in de gemeentelijke prullenbakken of de Pet Pots worden gegooid. Prullenbakken staan al in iedere kern. Pet Pots komen binnenkort in iedere kern.


Wat gebeurt er als mijn restafval vast zit of vastgevroren is en na leging is blijven zitten in de container?

U betaalt dan toch voor de leging. U bent zelf verantwoordelijk voor het goed laten legen van uw container. U kunt voorkomen dat afval vast komt te zitten door de container niet aan te stampen of krantenpapier onderin uw container te leggen.

 

Wanneer worden de veranderingen doorgevoerd?

Bewoners van laagbouw ontvingen eind 2022 hun container voor restafval. Deze kan sinds 1 januari 2023 worden aangeboden. De containers voor oud papier en karton worden in het vierde kwartaal van 2023 uitgereikt aan wie dat wil. Deze kunnen vanaf 1 januari 2024 worden aangeboden. Ook de nieuwe gft-containers worden in het eerste deel van 2024 uitgereikt. Deze kunnen gelijk worden gebruikt.

De containers voor incontinentiemateriaal en luiers zijn eind 2022 geplaatst in alle kernen. Ten slotte de ondergrondse glascontainers, deze worden in het voorjaar van 2024 in fases geplaatst.
 

Als ik een bedrijf aan huis heb, dan is één container zo vol. Hoe moet ik dat gaan doen?

Afval van bedrijf aan huis is bedrijfsafval. Dit valt dus niet onder huishoudelijk afval. Hier gaan wij als gemeente niet over. Als u een bedrijf heeft bent u zelf verantwoordelijk voor het (laten) afvoeren van uw bedrijfsafval. U kunt daarvoor contact zoeken met één van de inzamelaars van bedrijfsafval in de regio.
 

Hoe moeten de mensen op leeftijd en/of slecht ter been al dat incontinentiemateriaal weg brengen?

Incontinentiemateriaal hoeft niet persé weggebracht te worden. Dit mag ook bij het restafval. Als mensen die slecht ter been zijn het graag weggebracht willen hebben, kunnen familie, vrienden of kennissen misschien helpen.


Scheiden van afval heeft toch geen zin, het komt toch op één grote hoop?

Het ingezamelde afval blijft gescheiden en wordt op passende wijze verwerkt.