Meldingen over afvalinzameling

Voor al uw vragen, klachten of meldingen over de afvalinzameling, moet u bij Saver zijn. U kunt Saver bereiken via:

T: 016 559 77 77
E: info@saver.nl
W: www.saver.nl

De veranderingen moeten het restafval verminderen

Restafval is namelijk de enige afvalstroom die we niet kunnen hergebruiken voor nieuwe producten. Omdat we restafval niet kunnen hergebruiken, verbranden we dit. Dat kost veel geld en is slecht voor het milieu. Op dit moment hebben wij 100 kilo restafval per inwoner. Dit moet echt omlaag. We moeten dus ‘aan de bak’, letterlijk en figuurlijk.

Daarnaast zorgen de veranderingen voor een fraaier straatbeeld, vermindert het de overlast van stank en ongedierte en gaat het zwerfafval tegen.

Veranderingen huis-aan-huis inzameling

Laagbouw

 

Restafval

De blauwe restafvalzak verdwijnt. Ieder huishouden heeft eind 2022 een container voor restafval ontvangen. Deze wordt één keer per vier weken ingezameld. Op deze container is het diftar-principe van toepassing. Dit betekent: hoe minder vaak u uw restafvalcontainer laat legen, hoe lager de kosten.

GFT-afval

De inzameling van deze afvalstroom wijzigt niet. Wel ontvangt ieder huishouden in het eerste kwartaal van 2024 een nieuwe gft-container. Deze kunnen na uitgifte gelijk worden gebruikt. De nieuwe containers hebben een registratiecode en een adressticker.

Papier en karton

In het vierde kwartaal van 2023 ontvangen huishoudens die dat willen een container voor papier en karton. Deze wordt één keer per vier weken ingezameld. Vanaf 1 januari 2024, kunt u papier en karton niet meer 'los' aan straat zetten. Huishoudens die geen papiercontainer willen, konden zich hiervoor afmelden. Vanaf 1 januari 2024 moeten huishoudens die geen papiercontainer hebben hun papier en karton naar de milieustraat of Vakantie voor Iedereen brengen.

 

Appartementen en bovenwoningen

Inmiddels zijn op 17 locaties in onze gemeente ondergrondse containers geplaatst. Deze zijn voor bewoners van bovenwoningen en appartementen. Per locatie staan er drie containers, voor verschillende afvalstromen. Meer informatie vindt u op de webpagina 'Ondergrondse containers'.

 

Alle huishoudens

 

Plastic, blik en drankkartons

De inzameling van deze afvalstroom wijzigt niet.

Glas

In het voorjaar van 2023 starten wij met het gefaseerd plaatsen van ondergrondse glascontainers in iedere kern.

Textiel

De inzameling van deze afvalstroom wijzigt niet.

Luiers en incontinentiemateriaal

Sinds januari 2023 staan er brenglocaties voor luiers en incontinentiemateriaal in iedere kern. Deze containers staan op de volgende locaties (pdf, 175 kb) .

Diftar-tarieven: 'De vervuiler betaalt'

Restafval vervuilt. De grondstoffen die hierin zaten bent u voorgoed kwijt. Bovendien is restafval duurder om te verwerken. Daarom is het belangrijk zo min mogelijk restafval over te houden. Wij willen goed scheiden belonen. U zult merken dat u bij goed scheiden weinig restafval overhoudt.

Tarief per inworp of leging Prijs
Legen restafvalcontainer 140 liter   €7,-
30-liter lade ondergrondse container   €1,-
60-liter lade ondergrondse container €2,-


Dit is geheel volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Afval is namelijk een gesloten systeem. Dat betekent dat opbrengsten en uitgaven binnen deze post in evenwicht moeten zijn. Bij een lager tarief voor het legen van uw restafvalcontainer of het openen van een ondergrondse container, was de afvalstoffenheffing voor iedereen gestegen. Nogmaals, wij willen goed scheiden belonen. Door de tarieven zo in te richten, betaalt ‘de vervuiler’ meer.

Veelgestelde vragen

Wij merken dat er nog veel vragen zijn over de veranderingen in onze afvalinzameling. Op de pagina 'Veelgestelde vragen afvalinzameling 2023' vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Heeft u een vraag die niet op deze pagina wordt beantwoord? Stel deze dan gerust via gemeente@zundert.nl o.v.v. ‘Inzameling huisafval 2023‘ en wij proberen deze zo goed en snel mogelijk te beantwoorden.