Aanvraag indienen

Als u een algemeen verzoek om inzage wilt doen, neemt u dan contact op met de gemeente via dit elektronisch formulier. U moet hiervoor eerst inloggen met DigiD. Wenst u geen gebruik te maken van het elektronisch formulier of DigiD, dan kunt u dit formulier (PDF, 93 kb)  downloaden en printen. Maak vervolgens een afspraak met het loket Burgerzaken om het ingevulde formulier af te geven. Er vindt dan een identiteitscheck plaats dus u dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. 

Op het formulier kunt u aangeven welke gegevens u wilt inzien, selecteert u hier enkel de voor u relevante opties. In het opmerkingenveld heeft u de gelegenheid om extra informatie mee te geven aan het verzoek.

Als u alleen wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen, dan kunt u dit inzien met uw DigiD.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen. 

Geen inzage in uitzonderlijke gevallen

Wij kunnen een inzageverzoek gedeeltelijk weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders. Als u deze gegevens wilt inzien, dan wordt de andere persoon eerst in staat gesteld zijn mening te geven over uw verzoek. 

Overzicht persoonsgegevens

Binnen 1 maand ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens. Zo kunt u controleren of de gegevens kloppen en of ze op een juiste manier zijn gebruikt.

Als u het niet eens bent met de inhoud van het besluit, dan kunt u bezwaar maken. Hier leest u op welke manier u dit kunt doen. 

Gegevens inzageverzoek

De gegevens die u verstrekt bij het doen van een inzageverzoek worden enkel gebruikt voor de afhandeling daarvan.