Nieuwe omgevingswet per 1 januari 2023

De omgevingswet gaat naar verwachting op 1 januari 2023 in. De omgevingswet moet het makkelijker maken om een vergunning aan te vragen. Daarvoor wijzigt het vergunningsverleningsproces op sommige punten.

Heeft u een initiatief dat niet in het bestemmingsplan of andere geldende plannen past? Vult u dan dit formulier voor de Intaketafel in. Meer informatie vindt u op onze webpagina over de omgevingswet.
 

De omgevingswet heeft invloed op uw plannen. Lees hier meer over op onze webpagina over de omgevingswet.

Ingeklapt

Vergunningvrij bouwen

Meestal is er voor (ver)bouwen een omgevingsvergunning nodig, maar soms ook niet: bijvoorbeeld bij onderhoud of het plaatsen van een dakkapel achter op uw woning. U kunt zelf toetsen of een (ver)bouwplan vergunningvrij is op de website van de Rijksoverheid of via de vergunningcheck van het Omgevingsloket.

Wilt u (bouw) plannen door ons laten toetsen aan het bestemmingsplan? Dan kunt u een vooroverleg indienen. Een bouwinformatieverzoek is niet voor een toetsing aan de regels van vergunningvrij bouwen. Hiervoor is een vooroverleg.

Let op: Er geldt een langere wachttijd bij vergunningsaanvragen en informatieverzoeken.

Ingeklapt

Vooroverleg

Wilt u een (ver)bouwplan door ons laten toetsen aan het bestemmingsplan? En mogelijk laten beoordelen door de Welstandscommissie? Dan kunt u een vooroverleg aanvragen. Dit kan ook als u wilt weten of een (ver)bouwplan vergunningvrij is.

De kosten van een vooroverleg zijn €150,-. Als een toetsing door de Welstandscommisie gewenst is, wordt dit bedrag met € 148,90 verhoogd. Dient u na het vooroverleg een aanvraag in? Dan worden deze kosten verrekend in de uiteindelijke leges van deze aanvraag.

Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat u onderstaande gegevens aanlevert: 

  • Wilt u een bestemmingsplantoets? Een toetsing door de Welstandscommissie? Of beide?;
  • Het adres waar de aanvraag over gaat;
  • Zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de - door u gewenste - activiteit;
  • Wilt u bouwen? Dan een situatieschets met ligging en juiste afmetingen van alle aanwezige bijgebouwen, overkappingen én het - door u gewenste - nieuwe bouwwerk. Dit hoeft geen professionele tekening te zijn, maar het moet wel duidelijk zijn;
  • Wilt u een toetsing door de Welstandscommissie? Dan is een professionele tekening wél noodzakelijk. Zo heeft de Welstandscommissie een beeld van het uiterlijk en de situatie van - het door u gewenste - bouwwerk;
  • Een tekening met de verschillende ruimtes inclusief met gebruik.

Indien van toepassing:

  • Bij informatie over kappen: een duidelijke tekening (met foto) waar de boom staat die u wilt verwijderen;
  • Bij informatie over inritten: een duidelijke tekening waar u uw inrit wenst aan te leggen en - als hier sprake van is - waar u al (een) inrit(ten) heeft.

 

Als uw aanvraag (gedeeltelijk) over één van onderstaande onderwerpen gaat, vindt u op bijgevoegde links meer informatie:

Als u hulp nodig heeft voor bovenstaande stukken of advies, kunt u het beste contact opnemen met adviesbureaus die hierin zijn gespecialiseerd.

 

Vervolgens

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, proberen wij uw verzoek binnen acht weken af te handelen. Soms duurt dit langer. Het helpt als u bij de aanvraag alle stukken bijvoegt. Als er nog meer gegevens nodig zijn voor de beantwoording, nemen wij contact met u op.

Zodra uw aanvraag getoetst is, ontvangt u van ons schriftelijk bericht. Een zogenaamd principebesluit.

Ingeklapt

Aanvraag indienen

Als uw (ver)bouwplan past binnen het bestemmingsplan, maar niet vergunningvrij is, kunt u een vooroverleg indienen. Ook kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen bij het Omgevingsloket.

Past uw (ver)bouwplan niet binnen het bestemmingsplan, dan wil dat niet altijd zeggen dat wij geen medewerking verlenen. U kunt een vooroverleg aanvragen, dan kijken wij of we bereid zijn in principe medewerking te verlenen. 

Ingeklapt

Bomen kappen

Staat er een boom in de weg en wilt u deze kappen? Kijk dan eerst of u een kapvergunning nodig heeft. Voor kapvergunningen binnen de bebouwde kom gelden andere regels dan voor kapvergunningen hierbuiten.

Meer informatie leest u op onze webpagina over bomen kappen.

Ingeklapt