Bouwinformatie

Wanneer u iets wilt wijzigen aan uw huis, gebouw of op uw terrein (u wilt bouwen of u wilt een andere activiteit gaan doen), dan wilt u weten of dit mag. Wij willen u graag helpen met die eerste beoordeling of wat u wenst is toegestaan. Dit doen wij bij voorkeur aan de hand van een email (gemeente@zundert.nl o.v.v. bouwinfo-<betreffende adres>) U ontvangt dan ook van ons per e-mail een antwoord op uw vraag. Zo hoeft u niet persé naar het raadhuis te komen.

 

Om u direct zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn is het heel fijn als u bij uw mail alvast de volgende zaken kunt vermelden/bijvoegen:

  • Adres waar u iets voor ogen heeft;
  • Zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door u beoogde activiteit;
  • Indien u wilt bouwen een situatieschets met ligging en globale afmetingen (dit hoeft echt geen professionele tekening te zijn), van alle aanwezige bijgebouwen en overkappingen én van het door u beoogde nieuwe bouwwerk;
  • Een tekening waarin u de verschillende ruimtes benoemt qua gebruik;
  • Bij informatie over kappen, graag een schets waar de boom/houtopstand staat die u wilt verwijderen en bij voorkeur ook een foto ervan;
  • Bij informatie over inritten, graag een schets waar u uw inrit wenst aan te leggen en, indien daar sprake van is, waar u reeds (een) inrit(ten) heeft;
  • Bij informatie over sloop, graag aangeven wat u wilt slopen en of er eventueel asbest aanwezig is;
  • Bij informatie over brandveiligheid, graag aangeven wat het (toekomstig) gebruik zal gaan worden.

 

Welke vragen beantwoorden wij?

Indien u graag een eerste check van ons wenst of uw idee zou mogen, dan toetsen wij uw idee aan het geldende bestemmingsplan. Concluderen wij dat uw wens niet lijkt te passen binnen het bestemmingsplan, dan zullen wij u aangeven welke mogelijkheden er misschien nog wel zijn.

Wellicht kan uw bouwwerk mogelijk ook vergunningvrij gebouwd worden. De vraag of uw wens ook vergunningvrij gebouwd kan en mag worden, zullen wij in principe niet beantwoorden naar aanleiding van een verzoek om bouwinformatie. Zie voor meer informatie het kopje 'Vergunningvrij' hieronder.

 

Hoe gaat het verder?

Zodra uw bouwinformatieverzoek bij ons is binnengekomen wordt zo snel mogelijk een behandelend ambtenaar toegewezen. Die zal contact met u opnemen indien er eventueel nog wat nadere gegevens voor de beantwoording noodzakelijk mocht zijn.

U ontvangt binnen een termijn van uiterlijk 4 weken een antwoord op uw vraag. De ervaring leert dat wij dit in de meeste gevallen kunnen halen en dat de termijn vaak een stuk korter is, waarbinnen u van ons een inhoudelijke reactie ontvangt.

Is het antwoord op uw vraag dat een en ander niet past en/of is toegestaan op basis van het geldende bestemmingsplan, dan wil dit nog niet altijd zeggen dat u geen toestemming krijgt. Wilt u weten of u toch eventueel toestemming van de gemeente kan krijgen, dan dient u een zogenaamd ‘vooroverleg’ of ‘principeverzoek’ in te dienen. Uw beoogde activiteit vraagt dan meer uitzoekwerk en/of nadere afweging waar meer disciplines (bijvoorbeeld verkeer, milieu, economie) naar moeten kijken. Vandaar dat er dan ook legeskosten mee gemoeid zijn. U zult in de beantwoording van uw vraag daar nader over geïnformeerd worden.

Ingeklapt

Vergunningsvrij

Wilt u weten of uw bouwplan vergunningsvrij is? Dit kunt u zelf checken via de website van het Omgevingsloket. Wilt u dat wij voor u deze check uitvoeren, dan kunt u een vooroverleg indienen via de website van het Omgevingsloket. Graag zoveel mogelijk gegevens van het bouwplan bijvoegen (een schetstekening is handig), ook tekeningen van de grootte van uw tuin en de aanwezige bijgebouwen, aanbouwen en overkappingen? Dat maakt voor ons de toets gemakkelijker. U dient er wel rekening mee te houden dat wij voor deze check €150,- in rekening brengen.

Ingeklapt

Opvraag bouwtekening/oude vergunning

Soms is het handig om de oude bouwtekeningen van uw pand bij de hand te hebben. Deze tekeningen kunt u via de mail opvragen. Indien wij ze nog in ons archief hebben, ontvangt u deze digitaal in een pdf-formaat. Wenst u de tekeningen toch liever op papier, dan zijn hier (leges)kosten aan verbonden. Als wij de bouwtekening niet meer in ons archief hebben, kunt u het nog proberen bij het West Brabants Archief

Indien u veel tekeningen of vergunningen tegelijk aan ons vraagt, kan het zijn dat het ons meer tijd kost om in ons archief te zoeken naar die stukken. Indien het stukken zijn die niet digitaal zijn, kan het aantal kopieën ook oplopen. Wij zullen dan eerst contact met u opnemen over de daarmee gemoeide kosten.

Op tekeningen zit wel auteursrecht. Dit recht creëert auteursrechtelijke bescherming. De tekenaar/architect mag als enige beslissen over de exploitatie van de werken. Deze werken worden wettelijk beschermd tegen misbruik door anderen.

Ingeklapt