Vergunningscheck

Zeker weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Doe de vergunningscheck. U weet meteen of u een vergunning moet aanvragen.

Vooroverleg

Wilt u niet meteen een definitieve aanvraag doen, maar eerst weten of uw plan haalbaar is? Dan kunt u 2 dingen doen:

  • Conceptaanvraag via het Omgevingsloket. Kies voor aanvragen omgevingsvergunning, geef in de aanvraag aan dat het om een conceptaanvraag gaat. U heeft DigiD nodig.
  • Principeverzoek indienen via de gemeente als uw bouwplan niet in het bestemmingsplan past. U kunt hierbij gebruik maken van het aanvraagformulier principeverzoek. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Aanvraag

Toont de vergunningscheck aan dat u toch een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u dit aanvragen via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD of e-Herkenning nodig.

Kosten

Voor een omgevingsvergunning betaalt u legeskosten. De hoogte is afhankelijk van de plannen die u heeft. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Behandeling aanvraag

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken behandeld. Deze periode kan eenmalig met maximaal 6 weken worden verlengd.

Ingewikkelde aanvragen hebben een behandelperiode van maximaal 6 maanden. Deze aanvragen liggen 2 keer ter inzage.