Bouwinformatie of vergunningsplicht?

Wanneer u iets wilt wijzigen aan uw huis, gebouw of terrein, kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Ook zijn niet alle ideeën toegestaan. Wij helpen u graag met de beoordeling of iets is toegestaan én of hiervoor een vergunning nodig is. U kunt uw verzoek mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. bouwinfo - betreffende adres -.

Om uw verzoek zo goed mogelijk in behandeling te kunnen nemen, vragen wij u de volgende zaken in de mail te vermelden/bij te voegen:

  • Het adres waar u iets wilt wijzigen;
  • Een zo precies mogelijke omschrijving van de beoogde wijziging;
  • Een tekening waarin de verschillende ruimtes zijn benoemd qua gebruik;
  • Indien bekend, kleur- en materiaalgebruik;
  • In geval van bouwen: een situatieschets met ligging en afmetingen;
  • In geval van kappen: een schets waar de (te verwijderen) boom staat (voorkeur foto);
  • In geval van monumenten: informatie over hoe u het monument wenst te verbouwen.

 

Hoe gaat het verder?

U ontvangt binnen een werkdag een ontvangstbevestiging met daarin het kenmerk en de maximale afhandelingstermijn. Vervolgens neemt de behandeld ambtenaar contact met u op als er meer gegevens nodig mochten zijn. 

Daarna ontvangt u antwoord op uw vraag. Mocht uw activiteit niet toegestaan zijn op basis van geldende eisen en regels, dan kunt u een vooroverleg indienen. Hier zijn legeskosten aan verbonden. U wordt nader geïnformeerd over de beantwoording van uw vraag.

 

Vraagt u oude bouwtekeningen/vergunningen op?

U kunt oude bouwtekeningen/vergunningen per mail (gemeente@zundert.nl) aanvragen. U ontvangt deze dan digitaal terug. Wilt u de documenten toch liever op papier? Dan zijn hier (leges)kosten aan verbonden. Op deze documenten zit auteursrecht: de tekenaar/architect kan als enige beslissen over het gebruik van zijn/haar werk. Deze worden ook wettelijk beschermd tegen misbruik door anderen.

Ingeklapt

Vergunningscheck

Zeker weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Doe de vergunningscheck. U weet meteen of u een vergunning moet aanvragen.

Ingeklapt

Vooroverleg

Wilt u niet meteen een definitieve aanvraag doen, maar eerst weten of uw plan haalbaar is? Dan kunt u 2 dingen doen:

  • Conceptaanvraag via het Omgevingsloket. Kies voor aanvragen omgevingsvergunning, geef in de aanvraag aan dat het om een conceptaanvraag gaat. U heeft DigiD nodig.
  • Principeverzoek indienen via de gemeente als uw bouwplan niet in het bestemmingsplan past. U kunt hierbij gebruik maken van het aanvraagformulier principeverzoek. Hieraan zijn wel kosten verbonden.
Ingeklapt

Aanvraag

Toont de vergunningscheck aan dat u toch een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u dit aanvragen via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD of e-Herkenning nodig.

Ingeklapt

Kosten

Voor een omgevingsvergunning betaalt u legeskosten. De hoogte is afhankelijk van de plannen die u heeft. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Ingeklapt

Behandeling aanvraag

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken behandeld. Deze periode kan eenmalig met maximaal 6 weken worden verlengd.

Ingewikkelde aanvragen hebben een behandelperiode van maximaal 6 maanden. Deze aanvragen liggen 2 keer ter inzage.

Ingeklapt