Dit kunt u van ons verwachten:

We zetten extra medewerkers in

Om de overlast voor u als aanvrager zoveel mogelijk te beperken en de werkvoorraad zo snel mogelijk weg te werken, zetten wij extra medewerkers in. Zowel intern als extern.

 

We geven prioriteit aan formele omgevingsvergunningaanvragen

Op dit moment wordt prioriteit gegeven aan het afhandelen van de formele omgevingsvergunningaanvragen. Dit zijn namelijk aanvragen die een wettelijke termijn hebben.

Zorgvuldigheid blijft ons uitgangspunt. Dit betekent dat wij alle aanvragen integraal blijven beoordelen. Diverse disciplines worden daarvoor geraadpleegd, zoals brandweer, een constructeur, verkeersdeskundige en/of een planoloog.

 

Concept-aanvragen omgevingsvergunning nemen meer tijd in beslag

De concept-aanvraag is een dienst van de gemeente, zodat u een inschatting kunt maken of u een omgevingsvergunning zult ontvangen. Wij hanteren een servicetermijn van 8 weken waarbinnen wij u uitsluitsel geven. Omdat dit een dienst is, zijn hier geen wettelijke termijnen aan verbonden.

Door de opgelopen achterstand is het momenteel niet mogelijk om binnen de gewenste servicetermijn van 8 weken een reactie te geven. Wij doen ons best om de afhandelingstermijn zo kort mogelijk te houden, maar omdat wij voorrang geven aan de formele aanvragen kunnen wij dit helaas niet garanderen.

 

Informatieverzoeken behandelen we op volgorde van prioriteit

Het beantwoorden van informatieverzoeken is ook een dienst waarbij wij normaal gesproken binnen 4 weken een reactie geven. Omdat wij de prioriteit geven aan de formele aanvragen, kunnen wij deze termijn momenteel niet garanderen. Wij doen ons best om ook hier de redelijke termijn van 8 weken te kunnen halen. Wij behandelen deze verzoeken op volgorde van prioriteit en niet op datum van binnenkomst.

Wij beseffen dat uw plannen hierdoor vertraging op kunnen lopen. Dat is heel vervelend. We werken er hard aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. 

Ingeklapt