Wat houdt de Omgevingswet in?

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte. Bijvoorbeeld voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld, ze spreken elkaar soms ook tegen. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom worden 26 wetten en een paar honderd regelingen voor de leefomgeving vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

 

De voordelen van de Omgevingswet op een rij:
 

 • Eén Omgevingswet: Minder regels, meer samenhang, meer overzicht;
 • Eén digitaal Omgevingsloket;
  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek;
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied;
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is;
 • Eén Omgevingsvergunning;
  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen;
  • Binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken);
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie.

Voor een goed plan is altijd ruimte als het plan past bij ons Omgevingsplan én als de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving.

Ingeklapt

Wat merkt u van de Omgevingswet?

U krijgt te maken met de Omgevingswet, wanneer u een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving. Maar ook als uw buren, wij als gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving. U mag daar dan iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Ingeklapt

Wie gaan er met de Omgevingswet aan de slag?

Wij allemaal! Inwoners, ondernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. Wij leggen in ons omgevingsplan niet alles meer tot in detail vast, zoals dat eerder in bestemmingsplannen werd gedaan.

We gaan de plannen algemener beschrijven. Op deze manier ontstaat er ruimte voor nieuwe initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties.

Onderdeel van nieuwe initiatieven is het betrekken van belanghebbenden bij nieuwe ideeën. Wij krijgen een meer adviserende en toetsende rol.

Ingeklapt

Ik heb een plan voor mijn leefomgeving. Wat moet ik doen?

Wilt u een vergunning aanvragen? Of heeft u een ruimtelijk initiatief dat u wilt realiseren? Bekijk dan eerst of uw initiatief past binnen het geldende bestemmingsplan (vanaf 2023: Omgevingsplan). Dit doet u via deze website of via Ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningscheck doen. U ziet dan of en hoe u een vergunning moet aanvragen.

 

Past uw initiatief niet in de bestaande plannen?

Dan starten we een vooroverlegtraject.

 

Vooroverlegtraject

Afhankelijk van het initiatief en de plaats van het initiatief (binnenstedelijk, buitengebied) kan het vooroverleg tot aan de vergunningaanvraag meer dan een jaar duren.

 

Voorbeelden van zulke initiatieven zijn:

 • U wilt in een gebouw wonen dat bedoeld is voor bedrijven
 • U wilt een stuk van de openbare ruimte als tuin gebruiken
 • U wilt een hotel of restaurant in uw woning beginnen
 • U wilt een woning als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn gebruiken
 • U wilt een weiland als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats gebruiken

 

De volgende stappen doorloopt u in het vooroverlegtraject.
 

 • U kunt de gemeente om een eerste beoordeling vragen. Daarvoor omschrijft u eerst uw initiatief. En betrekt u uw omwonenden en belanghebbenden erbij via een participatietraject. Meer informatie over participatie vindt u hier: https://www.zundert.nl/bestuur-en-politiek/inwonersparticipatie/ik-heb-een-idee-voor-de-leefomgeving-en-nu
 • U stuurt uw omschrijving naar de gemeente via dit e-formulier.
 • Uw initiatief wordt besproken op de intaketafel. De projectleider van de gemeente bespreekt na behandeling op de Intaketafel met u wat voor onderzoeken er moeten worden uitgevoerd en welke andere documenten nodig zijn voor beoordeling op de Omgevingstafel.
 • Heeft u uw initiatief aangevuld met de gevraagde documenten? Dan wordt uw initiatief en bijbehorende documenten beoordeeld door onze adviseurs en ketenpartners (zoals provincie, waterschap en de Omgevingsdienst) op de Omgevingstafel.
 • Dan wordt uw initiatief voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad.

 

Na de besluitvorming is het vooroverlegtraject afgesloten en kan de vergunning worden aangevraagd. Omdat alles al beoordeeld is kan de gemeente uw vergunningaanvraag binnen de wettelijk vastgelegde termijn van 8 weken verlenen.

 

 

Hoe beschrijf je een initiatief?

Om uw initiatief goed te kunnen beoordelen heeft uw initiatief de volgende informatie:

 

 • een beschrijving waarin staat hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt
 • een omschrijving van uw initiatief en uw redenen
 • een situatietekening en/of bouwtekening zoals het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien
 • een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied. Zijn er bijzonderheden over het gebied te melden? Beschrijf ze dan. Bijvoorbeeld of sprake is van een eventueel hoogteverschil op het perceel en of er openbaar gebied gaat ontstaan

 

Aanvragen vooroverleg of intaketafel

Wilt u een eerste beoordeling van de gemeente? Dan kunt u dit formulier invullen: https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Zundert/scIntaketafel.aspx

Let op:  Momenteel hebben we door veel en complexe vergunningsaanvragen en beperkte capaciteit een langere doorlooptijd dan gewoonlijk.

Ingeklapt

Omgevingsvisie: Zundert Floreert

De Omgevingswet schrijft voor dat iedere gemeente één Omgevingsvisie vaststelt. In de Omgevingsvisie 'Zundert Floreert' staat beschreven hoe Zundert er in de toekomst uitziet. Veel onderwerpen spelen hierbij een rol. Denk aan wonen, spelen, leren en werken in Zundert. Maar ook aan: de natuur, het water, het klimaat, het platteland en de bereikbaarheid. Aan de hand van deze visie kijken en beoordelen we initiatieven van inwoners.

'Zundert Floreert' leest u op www.omgevingsvisiezundert.nl.

Ingeklapt