Wat houdt de Omgevingswet in?

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte. Bijvoorbeeld voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld, ze spreken elkaar soms ook tegen. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom worden 26 wetten en een paar honderd regelingen voor de leefomgeving vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

 

De voordelen van de Omgevingswet op een rij:
 

 • Eén Omgevingswet: Minder regels, meer samenhang, meer overzicht;
 • Eén digitaal Omgevingsloket;
  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek;
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied;
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is;
 • Eén Omgevingsvergunning;
  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen;
  • Binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken);
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie.

Voor een goed plan is altijd ruimte als het plan past bij ons Omgevingsplan én als de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving.

Ingeklapt

Wat merkt u van de Omgevingswet?

U krijgt te maken met de Omgevingswet, wanneer u een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving. Maar ook als uw buren, wij als gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving. U mag daar dan iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Ingeklapt

Wie gaan er met de Omgevingswet aan de slag?

Wij allemaal! Inwoners, ondernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. Wij leggen in ons omgevingsplan niet alles meer tot in detail vast, zoals dat eerder in bestemmingsplannen werd gedaan.

We gaan de plannen algemener beschrijven. Op deze manier ontstaat er ruimte voor nieuwe initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties.

Onderdeel van nieuwe initiatieven is het betrekken van belanghebbenden bij nieuwe ideeën. Wij krijgen een meer adviserende en toetsende rol.

Ingeklapt

Wanneer gaat u iets merken van de Omgevingswet

Wij zijn al druk bezig om de Omgevingswet te implementeren zodat we met de inwerkingtreding van de wet goed op weg gaan. We benoemen een aantal stappen:

1 juli 2022 Inwerkingtreding Omgevingswet.
1 januari 2022 Nieuw proces voor het aanvragen van een vergunning en het toetsen van een initiatief door ons als gemeente.
1 januari 2022 Deadline voor het indienen van ingewikkelde initiatieven door initiatiefnemers.
December 2021    Vaststelling Omgevingsvisie door de gemeenteraad.

 

Ingeklapt

Omgevingsvisie: Zundert Floreert

De Omgevingswet schrijft voor dat iedere gemeente één Omgevingsvisie vaststelt. In de Omgevingsvisie staat beschreven hoe Zundert er in de toekomst uitziet. Veel onderwerpen spelen hierbij een rol. Denk aan wonen, spelen, leren en werken in Zundert. Maar ook aan: de natuur, het water, het klimaat, het platteland en de bereikbaarheid. Aan de hand van deze visie kijken en beoordelen we initiatieven van inwoners.

In het voorjaar en de zomer van 2021 hebben we inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden in de leefomgeving van de gemeente. Inwoners konden een vragenlijst invullen, meedoen aan een fotowedstrijd en een fietsroute langs vijf locaties fietsen. Ook zijn er gesprekken geweest met verschillende organisaties en bedrijven in de gemeente.

In september en oktober schrijven we een concept-Omgevingsvisie. Dit wordt nog eens voorgelegd aan de inwoners en het college van B&W. In december besluit de gemeenteraad over de Omgevingsvisie. Inwoners kunnen daarna tot maart reageren op de Omgevingsvisie.

Meer informatie over de Omgevingsvisie volgt binnenkort.

Ingeklapt