Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
donderdag 7 april 2016





Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016 (correctie bekendmaking)

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;

 

gelet op de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Stcrt 2015, 49264), het Delegatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016 (Bgr. 2015, 421) en de bekendmaking van de Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016 (Bgr. 2015, 423);

 

overwegende:

 

 • 1.

  dat het Dagelijks Bestuur de Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft vastgesteld;

 • 2.

  dat de bekendmaking van de vaststelling van de Mandaatregeling Veilgheidsregio Midden- en West-Brabant op 14 december 2015 heeft plaatsgevonden (Bgr. 2015, 423);

 • 3.

  dat de juiste versie van de Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016 is gepubliceerd via de Gemeenschappelijke Voorziening Decentrale Regelgeving;

 • 4.

  dat bij de bekendmaking van de Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties echter een foutieve externe bijlage is bijgevoegd;

 • 5.

  dat het gewenst is dit te corrigeren en alsnog de juiste externe bijlage te publiceren;

 

Besluit:

 

Bij deze correctie op de bekendmaking van de Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016 de juiste versie van de regeling bij te voegen.

Breda, 4 april 2016

Namens het Dagelijks Bestuur

Algemeens Direct

N. van Mourik