Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 12 juli 2017

Tijdelijke vervangingsregeling voorzitter Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

Gelet op artikel 11, lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s;

 

B E S L U I T :

 

In verband met een tijdelijke afwezigheid van de voorzitter van de veiligheidsregio de volgende regeling vast te stellen:

 

Tijdelijke vervangingsregeling Voorzitter Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:

 

Artikel 1 Vervanging voorzitter

 

  • 1.

    De burgemeester van Moerdijk, de heer J.P.M. Klijs aan te wijzen als plaatsvervanger van de voorzitter van de veiligheidsregio in de periode van 25 juli 2017 tot en met 2 augustus 2017.

  • 2.

    In de periode van 3 augustus 2017 tot en met 15 augustus 2017 zal de plaatsvervangend voorzitter, de burgemeester van Breda, dhr. P.F.G. Depla de functie van de voorzitter waarnemen.

     

Artikel 2 Bevoegdheden

 

Degene die op grond van artikel 1 de voorzitter vervangt en zijn functie waarneemt heeft op dat moment de bevoegdheden die aan de functie zijn verbonden.

 

Aldus besloten op 6 juli 2017,

 

Namens het Algemeen Bestuur,

de voorzitter, P.G.A. Noordanus

de secretaris, M.T.C. van Lieshout