Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | overig
Publicatiedatum:
maandag 13 februari 2017
Postcode en huisnummer:
4881VE 12

Wijziging reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft in zijn vergadering van 19 januari 2017 het volgende besloten:

 

 • 1.

  Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaires van 29 juni 2016 (ECWGO/U201600995) en 10 november 2016 (ECWGO/U201601310), die het gevolg zijn van de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) per 1 januari 2017, op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig de bijlage 1 bij dit voorstel;

 • 2.

  Om het huidige artikel 3:27:0:1 van het Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant om te nummeren in artikel 3:38:0:1;

 • 3.

  Om de aanvullende afspraken aangaande het IKB geformuleerd in de ‘Lokale IKB-regeling 2017 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant’ per 1 januari 2017, op te nemen overeenkomstig de bijlage 2 dit voorstel en deze als art. 3:27:0:1 Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brab toe te voegen aan Hoofdstuk 3;

 • 4.

  Om de van toepassing zijnde ‘Regeling keuzemodel arbeidsvoorwaarden’ (Artikel 4a:0:0:1) per 1 januari 2017 in te trekken

 • 5.

  Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 24 november 2016 (ECWGO/U201601499) die het gevolg zijn van het sluiten van een nieuwe collectieve zorgverkering in de gemeentelijke sector per 1 januari 2017, op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig de bijlage 3 bij dit voorstel.

 • 6.

  Om de ‘Regeling doorstroombeleid voor de functie van manschap in de 24-uurs dienst van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant’ overeenkomstig de bijlage 4 bij dit voorstel en deze als artikel 3:6:0:0 toe te voegen aan het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;

 • 7.

  Om artikel 3 van art. 3:27:0:1 Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ’de regeling overgangsrecht behorende bij hoofdstuk 3’, , aangaande het Persoonsbebonden budget (PGB) en TOR met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 in te trekken met als beoogd gevolg dat het volledige PGB per 1 juli 2016 onderdeel gaat uitmaken van de Toelage overgangsrecht (TOR), als bedoeld in art. 3:27, lid 4 RAVMWB.

 

Oosterhout, 19 januari 2017

 

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

de voorzitter, P. Noordanus

de secretaris, N. van Mourik