Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
vrijdag 15 februari 2019

Vervangingsregeling Algemeen Directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

Gelet op artikel 6 van de Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de volgende:

 

Artikel 1 Vervanging Algemeen Directeur

  • 1.

    De plaatsvervangend regionaal commandant brandweer dhr. G.J. Verhoeven aan te wijzen als directe plaatsvervanger van de Algemeen Directeur indien deze niet beschikbaar is.

  • 2.

    De sectordirecteur Crisisbeheersing dhr. M. Appeldoorn aan te wijzen als de plaatsvervanger van de Algemeen Directeur indien zowel de Algemeen Directeur als de directe plaatsvervanger als bedoeld in het eerste lid niet beschikbaar zijn.

 

Artikel 2 Bevoegdheden

Degene die op grond van artikel 1 de Algemeen Directeur vervangt en zijn functie waarneemt heeft op dat moment de bevoegdheden die aan de functie zijn verbonden.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten op 6 februari 2019,

M.T.C. van Lieshout

Algemeen Directeur